20091220

Labyog-Labyog Live sa Radyo Bisdak

Labyog-Labyog Live sa Radyo Bisdak karon ,11:29 am (Pinas time) petsa 20 sa Disyembre.

Labyog-Labyog og Gitara silang Abay Rolly uban sa iyang duha ka igsoon si Ritchie Wagas (Mayor sa Compostela) ug si Lambanog.


Lubi

20091218

Malipayong Pasko sa Radyo Bisdak!

Alang sa Tigdumala sa Radyo Bisdak:
http://radyobisdak.comBay Rolly,


Malipayong Pasko!

Dugang.
Palihog pod og labyog sa Radyo Kalubihan,
mao ning kutay :

http://radyo.mooo.com

Lubi Kalubihan
http://kalubihan.ning.com


---------


Bay Rolly,

Palihog kog labyog!
Gipasiugdahan ni sa Lunsayng Bisaya
http://groups.yahoo.com/group/bisaya


Malipayong Pasko! :-)
Lubi
p.s.
----------------

Lunsayng Bisaya Tigi Sa Pagsulat Og Sugilanon 2009

ANG Lunsayng Bisaya, usa ka onlayn nga grupo sa mga Bisaya nga nagmahal sa
pinulongan ug kulturang Bisaya, mapagarbohong mobukas sa usa ka tigi sa pagtagik
og sugilanon. Kining maong tigi maoy ikaduhang tuig sa kompetisyon.

Lagda sa Pagsalmot:

1. Ang tigi bukas sa kategoriya sa Sugilanon ug Balak;

2. Usa lamang ka salmot sa matag magsusulat ang mahimong itampo sa matag
kategoriya.

3. Ang tigi bukas sa tanang magsusulat, propesyonal kun bag-ohanon, babaye man
kun lalaki, edaran man kun batan-on. Ang mga sakop sa Lunsayng Bisaya lehitimo
usab nga makaapil ning maong tigi gawas lang sa mga sakop sa sekretaryat;

4. Ang isalmot nga Sugilanon ug Balak kinahanglan nga maghubit sa tema sa
kailhanan, kultura, ug sensibilidad nga Bisaya;

5. Ang tanang salmot sulaton sa pinulongang Binisaya kun sa bisan unsang
diyalekto nga Binisaya (sama sa Binisayang Binol-anon, Binisayang Sinurigawnon,
Binisayang Sinugboanon, ubp.);

6. Ang salmot kinahanglang orihinal ug dili hinubad gikan sa laing pinulongan,
dili sinundog gikan sa laing sinulat, ug wala pa makadaog og ganti sa bisan
diing tigi ug sa bisan diing kapunongan nga nagpasiugdag tigi. Ang salmot
kinahanglang wala pa sab mapatik sa bisan unsang mantalaan, magasin, ug sa bisan
unsang porma sa publikasyon lakip na sa internet;

7. Ang salmot dili butangan og ngalan sa tagsulat bisan takoban. Sa usa ka
linain nga sobre, isulod sa sumasalmot ang iyang pinirmahang Panghimatuod nga
ang iyang salmot kaugalingon niyang obra. Sa maong Panghimatuod, isulat usab sa
tagsulat ang iyang ngalan, adres ug numero sa telepono/selpon;

8. Ang salmot nga Sugilanon andamon sa upat ka limpiyong kopya sa 8 ½ x 11 nga
bondpaper nga tagurha ang giblang (double-spaced), makinilyado man kun
kompyuterisado. Kon kompyuterisado, ang salmot kinahanglan nga mogamit lamang sa
Arial o kaha Times New Roman nga font style (font size no. 12). Ang gitas-on sa
salmot dili mokuwang sa lima (5) ka pahina ug dili sab molapas sa kawhaan (20).

9. Ang salmot nga Balak andamon sa upat ka limpiyong kopya sa 8 ½ x 11 nga
bondpaper. Sukwahi sa Sugilanon, ang Balak mahimong single-spaced o kaha
double-spaced ba hinuon ang pagkatagik, depende sa buot ipalungtad nga estilo sa
tagsulat, basta kay dili lang kini molapas sa lima ka pahina.

10. Ang kataposang pagpanawat sa salmot kutob lang sa alas 10 sa gabii sa Enero
10, 2010. Ang mga salmot nga di madawat sa sekretaryat sa maong petsa dili
isipon nga lehitimong salmot. Ang Lunsayng Bisaya dili manginlabot sa salmot nga
nahawani sa pahatanan. Wala usay tulubagon ang Lunsayng Bisaya sa pag-uli ngadto
sa mga tag-iya sa mga salmot nga ma-disqualify o kaha mapilde. Ang mga mananaog
lamang ang pahibaloon sa Lunsayng Bisaya sa tukmang petsa sa pagtunol sa ganti.

11. Ang mananaog nga mga salmot panag-iyahon gihapon sa nanagpakadaog ug ilaha
gihapon ang katungod sa pagpapatik. Apan ang Lunsayng Bisaya may katungod usab
sa paggamit niini sa ilang kalihokan nga dili na mananghid sa tagsulat kun
mohatag bag bayad.

12. Ang desisyon sa mga hurado pagaisipong pinal na, dili malubag ni magukod.

Mga Ganti:
Unang Ganti: P5,000.00 lakip ang tropeyo ug Sertipiko sa Pagdaog
Ikaduhang Ganti: P3,000.00 lakip ang tropeyo ug Sertipiko sa Pagdaog
Ikatulong Ganti: P2,000.00 lakip ang tropeyo ug Sertipiko sa Pagdaog

Ang tanang salmot ipadala lang sa:

Lunsayng Bisaya Tigi Sa Pagsulat Og Sugilanon 2009
c/o Hector Suano
1857 Singalong Street
Malate, Manila


Gikan: http://groups.yahoo.com/group/bisaya/message/12925

Lunsayng Bisaya Tigi Sa Pagsulat Og Sugilanon 2009

Lunsayng Bisaya Tigi Sa Pagsulat Og Sugilanon 2009

ANG Lunsayng Bisaya, usa ka onlayn nga grupo sa mga Bisaya nga nagmahal sa
pinulongan ug kulturang Bisaya, mapagarbohong mobukas sa usa ka tigi sa pagtagik
og sugilanon. Kining maong tigi maoy ikaduhang tuig sa kompetisyon.

Lagda sa Pagsalmot:

1. Ang tigi bukas sa kategoriya sa Sugilanon ug Balak;

2. Usa lamang ka salmot sa matag magsusulat ang mahimong itampo sa matag
kategoriya.

3. Ang tigi bukas sa tanang magsusulat, propesyonal kun bag-ohanon, babaye man
kun lalaki, edaran man kun batan-on. Ang mga sakop sa Lunsayng Bisaya lehitimo
usab nga makaapil ning maong tigi gawas lang sa mga sakop sa sekretaryat;

4. Ang isalmot nga Sugilanon ug Balak kinahanglan nga maghubit sa tema sa
kailhanan, kultura, ug sensibilidad nga Bisaya;

5. Ang tanang salmot sulaton sa pinulongang Binisaya kun sa bisan unsang
diyalekto nga Binisaya (sama sa Binisayang Binol-anon, Binisayang Sinurigawnon,
Binisayang Sinugboanon, ubp.);

6. Ang salmot kinahanglang orihinal ug dili hinubad gikan sa laing pinulongan,
dili sinundog gikan sa laing sinulat, ug wala pa makadaog og ganti sa bisan
diing tigi ug sa bisan diing kapunongan nga nagpasiugdag tigi. Ang salmot
kinahanglang wala pa sab mapatik sa bisan unsang mantalaan, magasin, ug sa bisan
unsang porma sa publikasyon lakip na sa internet;

7. Ang salmot dili butangan og ngalan sa tagsulat bisan takoban. Sa usa ka
linain nga sobre, isulod sa sumasalmot ang iyang pinirmahang Panghimatuod nga
ang iyang salmot kaugalingon niyang obra. Sa maong Panghimatuod, isulat usab sa
tagsulat ang iyang ngalan, adres ug numero sa telepono/selpon;

8. Ang salmot nga Sugilanon andamon sa upat ka limpiyong kopya sa 8 ½ x 11 nga
bondpaper nga tagurha ang giblang (double-spaced), makinilyado man kun
kompyuterisado. Kon kompyuterisado, ang salmot kinahanglan nga mogamit lamang sa
Arial o kaha Times New Roman nga font style (font size no. 12). Ang gitas-on sa
salmot dili mokuwang sa lima (5) ka pahina ug dili sab molapas sa kawhaan (20).

9. Ang salmot nga Balak andamon sa upat ka limpiyong kopya sa 8 ½ x 11 nga
bondpaper. Sukwahi sa Sugilanon, ang Balak mahimong single-spaced o kaha
double-spaced ba hinuon ang pagkatagik, depende sa buot ipalungtad nga estilo sa
tagsulat, basta kay dili lang kini molapas sa lima ka pahina.

10. Ang kataposang pagpanawat sa salmot kutob lang sa alas 10 sa gabii sa Enero
10, 2010. Ang mga salmot nga di madawat sa sekretaryat sa maong petsa dili
isipon nga lehitimong salmot. Ang Lunsayng Bisaya dili manginlabot sa salmot nga
nahawani sa pahatanan. Wala usay tulubagon ang Lunsayng Bisaya sa pag-uli ngadto
sa mga tag-iya sa mga salmot nga ma-disqualify o kaha mapilde. Ang mga mananaog
lamang ang pahibaloon sa Lunsayng Bisaya sa tukmang petsa sa pagtunol sa ganti.

11. Ang mananaog nga mga salmot panag-iyahon gihapon sa nanagpakadaog ug ilaha
gihapon ang katungod sa pagpapatik. Apan ang Lunsayng Bisaya may katungod usab
sa paggamit niini sa ilang kalihokan nga dili na mananghid sa tagsulat kun
mohatag bag bayad.

12. Ang desisyon sa mga hurado pagaisipong pinal na, dili malubag ni magukod.

Mga Ganti:
Unang Ganti: P5,000.00 lakip ang tropeyo ug Sertipiko sa Pagdaog
Ikaduhang Ganti: P3,000.00 lakip ang tropeyo ug Sertipiko sa Pagdaog
Ikatulong Ganti: P2,000.00 lakip ang tropeyo ug Sertipiko sa Pagdaog

Ang tanang salmot ipadala lang sa:

Lunsayng Bisaya Tigi Sa Pagsulat Og Sugilanon 2009
c/o Hector Suano
1857 Singalong Street
Malate, Manila


Gikan: http://groups.yahoo.com/group/bisaya/message/12925

20091206

[Zoho Writer] lunsayngbinisaya has emailed Baybayon: Ikaduhang Semana sa Oktubre 2009 to you

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Oktubre 2009 

 

17 ka balak sa Baybayon ang midagsa.

 

    Guniti imong kasingkasing, taboni, samtang gabasa ka sa 'Piniko Nga Mga Dughan' ni Candice Salazar. Hait ang pulong sa magbabalak, dulot sa bukog kon makasamad. Basaha na lang gyod ug ikaw na lay mosaysay sa imong pagbati sa unang pagbasa, ug sa imong pagsubli sa pagpamati niini.

 

    Mahinuklogon ang 'Hakog sa Kinabuhi' ni Ric S. Bastasa, kon dili gani, mahagiton. Apan makahinuklog gyod ka, kay sa imong pagbasa, ikaw makapangutana kon ikaw hakog ba?

 

    Samtang sa 'Disgrasya?' nga nagtangag og pangutana, wa kay mahinuklogan, way mapangutana, apan mahingangha ka sa imong nasaksihan, usa ka hitabo nga maayong pagkahulagway agi sa mga pulong.

 

Lubi

 

 

piniko nga mga dughan


mingaab ang hait nga unos
nga mipahit sa kabukogan.
pait milugdang
pagtak-op sa tambo-anan

 

subo ang pag-inusara
apan may pagmaya
sa pagsugakod

 

ang kahilom
sa pinaril nga galamhan
nagmaskara ug kalinaw

 

ang tiniklop nga gugma
mao ang kamatayon...

 

--Candice Salazar

 

 

hakog sa kinabuhi

 

ang sa imoha
sinukod sa mga nanglabay
nga katuigan

 

ang sa alibangbang dili
gani kadyot lamang

 

apan nganong ang imo
imo pa man gayong ingnon
nga kulang?

 

--Ric S. Bastasa

 

 

disgrasya?

 

mapasutoy ang usa ka motorsiklo
mitagbo sa laing motorsiklo nga ang
gamaneho haskang huboga gayod kaayo

 

naghinangop sila sa gakos sa tawong
nagdala og hait kaayong sanggot
daghang nakakita og wala makatingog
nagpasad ang mga utok sa uga kaayo nga karsada

 

--Ric S. Bastasa

[Zoho Writer] lunsayngbinisaya has emailed Baybayon: Ikaduhang Semana sa Oktubre 2009 to you

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Oktubre 2009 

 

17 ka balak sa Baybayon ang midagsa.

 

    Guniti imong kasingkasing, taboni, samtang gabasa ka sa 'Piniko Nga Mga Dughan' ni Candice Salazar. Hait ang pulong sa magbabalak, dulot sa bukog kon makasamad. Basaha na lang gyod ug ikaw na lay mosaysay sa imong pagbati sa unang pagbasa, ug sa imong pagsubli sa pagpamati niini.

 

    Mahinuklogon ang 'Hakog sa Kinabuhi' ni Ric S. Bastasa, kon dili gani, mahagiton. Apan makahinuklog gyod ka, kay sa imong pagbasa, ikaw makapangutana kon ikaw hakog ba?

 

    Samtang sa 'Disgrasya?' nga nagtangag og pangutana, wa kay mahinuklogan, way mapangutana, apan mahingangha ka sa imong nasaksihan, usa ka hitabo nga maayong pagkahulagway agi sa mga pulong.

 

Lubi

 

 

piniko nga mga dughan


mingaab ang hait nga unos
nga mipahit sa kabukogan.
pait milugdang
pagtak-op sa tambo-anan

 

subo ang pag-inusara
apan may pagmaya
sa pagsugakod

 

ang kahilom
sa pinaril nga galamhan
nagmaskara ug kalinaw

 

ang tiniklop nga gugma
mao ang kamatayon...

 

--Candice Salazar

 

 

hakog sa kinabuhi

 

ang sa imoha
sinukod sa mga nanglabay
nga katuigan

 

ang sa alibangbang dili
gani kadyot lamang

 

apan nganong ang imo
imo pa man gayong ingnon
nga kulang?

 

--Ric S. Bastasa

 

 

disgrasya?

 

mapasutoy ang usa ka motorsiklo
mitagbo sa laing motorsiklo nga ang
gamaneho haskang huboga gayod kaayo

 

naghinangop sila sa gakos sa tawong
nagdala og hait kaayong sanggot
daghang nakakita og wala makatingog
nagpasad ang mga utok sa uga kaayo nga karsada

 

--Ric S. Bastasa