20091220

Labyog-Labyog Live sa Radyo Bisdak

Labyog-Labyog Live sa Radyo Bisdak karon ,11:29 am (Pinas time) petsa 20 sa Disyembre.

Labyog-Labyog og Gitara silang Abay Rolly uban sa iyang duha ka igsoon si Ritchie Wagas (Mayor sa Compostela) ug si Lambanog.


Lubi

20091218

Malipayong Pasko sa Radyo Bisdak!

Alang sa Tigdumala sa Radyo Bisdak:
http://radyobisdak.comBay Rolly,


Malipayong Pasko!

Dugang.
Palihog pod og labyog sa Radyo Kalubihan,
mao ning kutay :

http://radyo.mooo.com

Lubi Kalubihan
http://kalubihan.ning.com


---------


Bay Rolly,

Palihog kog labyog!
Gipasiugdahan ni sa Lunsayng Bisaya
http://groups.yahoo.com/group/bisaya


Malipayong Pasko! :-)
Lubi
p.s.
----------------

Lunsayng Bisaya Tigi Sa Pagsulat Og Sugilanon 2009

ANG Lunsayng Bisaya, usa ka onlayn nga grupo sa mga Bisaya nga nagmahal sa
pinulongan ug kulturang Bisaya, mapagarbohong mobukas sa usa ka tigi sa pagtagik
og sugilanon. Kining maong tigi maoy ikaduhang tuig sa kompetisyon.

Lagda sa Pagsalmot:

1. Ang tigi bukas sa kategoriya sa Sugilanon ug Balak;

2. Usa lamang ka salmot sa matag magsusulat ang mahimong itampo sa matag
kategoriya.

3. Ang tigi bukas sa tanang magsusulat, propesyonal kun bag-ohanon, babaye man
kun lalaki, edaran man kun batan-on. Ang mga sakop sa Lunsayng Bisaya lehitimo
usab nga makaapil ning maong tigi gawas lang sa mga sakop sa sekretaryat;

4. Ang isalmot nga Sugilanon ug Balak kinahanglan nga maghubit sa tema sa
kailhanan, kultura, ug sensibilidad nga Bisaya;

5. Ang tanang salmot sulaton sa pinulongang Binisaya kun sa bisan unsang
diyalekto nga Binisaya (sama sa Binisayang Binol-anon, Binisayang Sinurigawnon,
Binisayang Sinugboanon, ubp.);

6. Ang salmot kinahanglang orihinal ug dili hinubad gikan sa laing pinulongan,
dili sinundog gikan sa laing sinulat, ug wala pa makadaog og ganti sa bisan
diing tigi ug sa bisan diing kapunongan nga nagpasiugdag tigi. Ang salmot
kinahanglang wala pa sab mapatik sa bisan unsang mantalaan, magasin, ug sa bisan
unsang porma sa publikasyon lakip na sa internet;

7. Ang salmot dili butangan og ngalan sa tagsulat bisan takoban. Sa usa ka
linain nga sobre, isulod sa sumasalmot ang iyang pinirmahang Panghimatuod nga
ang iyang salmot kaugalingon niyang obra. Sa maong Panghimatuod, isulat usab sa
tagsulat ang iyang ngalan, adres ug numero sa telepono/selpon;

8. Ang salmot nga Sugilanon andamon sa upat ka limpiyong kopya sa 8 ½ x 11 nga
bondpaper nga tagurha ang giblang (double-spaced), makinilyado man kun
kompyuterisado. Kon kompyuterisado, ang salmot kinahanglan nga mogamit lamang sa
Arial o kaha Times New Roman nga font style (font size no. 12). Ang gitas-on sa
salmot dili mokuwang sa lima (5) ka pahina ug dili sab molapas sa kawhaan (20).

9. Ang salmot nga Balak andamon sa upat ka limpiyong kopya sa 8 ½ x 11 nga
bondpaper. Sukwahi sa Sugilanon, ang Balak mahimong single-spaced o kaha
double-spaced ba hinuon ang pagkatagik, depende sa buot ipalungtad nga estilo sa
tagsulat, basta kay dili lang kini molapas sa lima ka pahina.

10. Ang kataposang pagpanawat sa salmot kutob lang sa alas 10 sa gabii sa Enero
10, 2010. Ang mga salmot nga di madawat sa sekretaryat sa maong petsa dili
isipon nga lehitimong salmot. Ang Lunsayng Bisaya dili manginlabot sa salmot nga
nahawani sa pahatanan. Wala usay tulubagon ang Lunsayng Bisaya sa pag-uli ngadto
sa mga tag-iya sa mga salmot nga ma-disqualify o kaha mapilde. Ang mga mananaog
lamang ang pahibaloon sa Lunsayng Bisaya sa tukmang petsa sa pagtunol sa ganti.

11. Ang mananaog nga mga salmot panag-iyahon gihapon sa nanagpakadaog ug ilaha
gihapon ang katungod sa pagpapatik. Apan ang Lunsayng Bisaya may katungod usab
sa paggamit niini sa ilang kalihokan nga dili na mananghid sa tagsulat kun
mohatag bag bayad.

12. Ang desisyon sa mga hurado pagaisipong pinal na, dili malubag ni magukod.

Mga Ganti:
Unang Ganti: P5,000.00 lakip ang tropeyo ug Sertipiko sa Pagdaog
Ikaduhang Ganti: P3,000.00 lakip ang tropeyo ug Sertipiko sa Pagdaog
Ikatulong Ganti: P2,000.00 lakip ang tropeyo ug Sertipiko sa Pagdaog

Ang tanang salmot ipadala lang sa:

Lunsayng Bisaya Tigi Sa Pagsulat Og Sugilanon 2009
c/o Hector Suano
1857 Singalong Street
Malate, Manila


Gikan: http://groups.yahoo.com/group/bisaya/message/12925

Lunsayng Bisaya Tigi Sa Pagsulat Og Sugilanon 2009

Lunsayng Bisaya Tigi Sa Pagsulat Og Sugilanon 2009

ANG Lunsayng Bisaya, usa ka onlayn nga grupo sa mga Bisaya nga nagmahal sa
pinulongan ug kulturang Bisaya, mapagarbohong mobukas sa usa ka tigi sa pagtagik
og sugilanon. Kining maong tigi maoy ikaduhang tuig sa kompetisyon.

Lagda sa Pagsalmot:

1. Ang tigi bukas sa kategoriya sa Sugilanon ug Balak;

2. Usa lamang ka salmot sa matag magsusulat ang mahimong itampo sa matag
kategoriya.

3. Ang tigi bukas sa tanang magsusulat, propesyonal kun bag-ohanon, babaye man
kun lalaki, edaran man kun batan-on. Ang mga sakop sa Lunsayng Bisaya lehitimo
usab nga makaapil ning maong tigi gawas lang sa mga sakop sa sekretaryat;

4. Ang isalmot nga Sugilanon ug Balak kinahanglan nga maghubit sa tema sa
kailhanan, kultura, ug sensibilidad nga Bisaya;

5. Ang tanang salmot sulaton sa pinulongang Binisaya kun sa bisan unsang
diyalekto nga Binisaya (sama sa Binisayang Binol-anon, Binisayang Sinurigawnon,
Binisayang Sinugboanon, ubp.);

6. Ang salmot kinahanglang orihinal ug dili hinubad gikan sa laing pinulongan,
dili sinundog gikan sa laing sinulat, ug wala pa makadaog og ganti sa bisan
diing tigi ug sa bisan diing kapunongan nga nagpasiugdag tigi. Ang salmot
kinahanglang wala pa sab mapatik sa bisan unsang mantalaan, magasin, ug sa bisan
unsang porma sa publikasyon lakip na sa internet;

7. Ang salmot dili butangan og ngalan sa tagsulat bisan takoban. Sa usa ka
linain nga sobre, isulod sa sumasalmot ang iyang pinirmahang Panghimatuod nga
ang iyang salmot kaugalingon niyang obra. Sa maong Panghimatuod, isulat usab sa
tagsulat ang iyang ngalan, adres ug numero sa telepono/selpon;

8. Ang salmot nga Sugilanon andamon sa upat ka limpiyong kopya sa 8 ½ x 11 nga
bondpaper nga tagurha ang giblang (double-spaced), makinilyado man kun
kompyuterisado. Kon kompyuterisado, ang salmot kinahanglan nga mogamit lamang sa
Arial o kaha Times New Roman nga font style (font size no. 12). Ang gitas-on sa
salmot dili mokuwang sa lima (5) ka pahina ug dili sab molapas sa kawhaan (20).

9. Ang salmot nga Balak andamon sa upat ka limpiyong kopya sa 8 ½ x 11 nga
bondpaper. Sukwahi sa Sugilanon, ang Balak mahimong single-spaced o kaha
double-spaced ba hinuon ang pagkatagik, depende sa buot ipalungtad nga estilo sa
tagsulat, basta kay dili lang kini molapas sa lima ka pahina.

10. Ang kataposang pagpanawat sa salmot kutob lang sa alas 10 sa gabii sa Enero
10, 2010. Ang mga salmot nga di madawat sa sekretaryat sa maong petsa dili
isipon nga lehitimong salmot. Ang Lunsayng Bisaya dili manginlabot sa salmot nga
nahawani sa pahatanan. Wala usay tulubagon ang Lunsayng Bisaya sa pag-uli ngadto
sa mga tag-iya sa mga salmot nga ma-disqualify o kaha mapilde. Ang mga mananaog
lamang ang pahibaloon sa Lunsayng Bisaya sa tukmang petsa sa pagtunol sa ganti.

11. Ang mananaog nga mga salmot panag-iyahon gihapon sa nanagpakadaog ug ilaha
gihapon ang katungod sa pagpapatik. Apan ang Lunsayng Bisaya may katungod usab
sa paggamit niini sa ilang kalihokan nga dili na mananghid sa tagsulat kun
mohatag bag bayad.

12. Ang desisyon sa mga hurado pagaisipong pinal na, dili malubag ni magukod.

Mga Ganti:
Unang Ganti: P5,000.00 lakip ang tropeyo ug Sertipiko sa Pagdaog
Ikaduhang Ganti: P3,000.00 lakip ang tropeyo ug Sertipiko sa Pagdaog
Ikatulong Ganti: P2,000.00 lakip ang tropeyo ug Sertipiko sa Pagdaog

Ang tanang salmot ipadala lang sa:

Lunsayng Bisaya Tigi Sa Pagsulat Og Sugilanon 2009
c/o Hector Suano
1857 Singalong Street
Malate, Manila


Gikan: http://groups.yahoo.com/group/bisaya/message/12925

20091206

[Zoho Writer] lunsayngbinisaya has emailed Baybayon: Ikaduhang Semana sa Oktubre 2009 to you

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Oktubre 2009 

 

17 ka balak sa Baybayon ang midagsa.

 

    Guniti imong kasingkasing, taboni, samtang gabasa ka sa 'Piniko Nga Mga Dughan' ni Candice Salazar. Hait ang pulong sa magbabalak, dulot sa bukog kon makasamad. Basaha na lang gyod ug ikaw na lay mosaysay sa imong pagbati sa unang pagbasa, ug sa imong pagsubli sa pagpamati niini.

 

    Mahinuklogon ang 'Hakog sa Kinabuhi' ni Ric S. Bastasa, kon dili gani, mahagiton. Apan makahinuklog gyod ka, kay sa imong pagbasa, ikaw makapangutana kon ikaw hakog ba?

 

    Samtang sa 'Disgrasya?' nga nagtangag og pangutana, wa kay mahinuklogan, way mapangutana, apan mahingangha ka sa imong nasaksihan, usa ka hitabo nga maayong pagkahulagway agi sa mga pulong.

 

Lubi

 

 

piniko nga mga dughan


mingaab ang hait nga unos
nga mipahit sa kabukogan.
pait milugdang
pagtak-op sa tambo-anan

 

subo ang pag-inusara
apan may pagmaya
sa pagsugakod

 

ang kahilom
sa pinaril nga galamhan
nagmaskara ug kalinaw

 

ang tiniklop nga gugma
mao ang kamatayon...

 

--Candice Salazar

 

 

hakog sa kinabuhi

 

ang sa imoha
sinukod sa mga nanglabay
nga katuigan

 

ang sa alibangbang dili
gani kadyot lamang

 

apan nganong ang imo
imo pa man gayong ingnon
nga kulang?

 

--Ric S. Bastasa

 

 

disgrasya?

 

mapasutoy ang usa ka motorsiklo
mitagbo sa laing motorsiklo nga ang
gamaneho haskang huboga gayod kaayo

 

naghinangop sila sa gakos sa tawong
nagdala og hait kaayong sanggot
daghang nakakita og wala makatingog
nagpasad ang mga utok sa uga kaayo nga karsada

 

--Ric S. Bastasa

[Zoho Writer] lunsayngbinisaya has emailed Baybayon: Ikaduhang Semana sa Oktubre 2009 to you

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Oktubre 2009 

 

17 ka balak sa Baybayon ang midagsa.

 

    Guniti imong kasingkasing, taboni, samtang gabasa ka sa 'Piniko Nga Mga Dughan' ni Candice Salazar. Hait ang pulong sa magbabalak, dulot sa bukog kon makasamad. Basaha na lang gyod ug ikaw na lay mosaysay sa imong pagbati sa unang pagbasa, ug sa imong pagsubli sa pagpamati niini.

 

    Mahinuklogon ang 'Hakog sa Kinabuhi' ni Ric S. Bastasa, kon dili gani, mahagiton. Apan makahinuklog gyod ka, kay sa imong pagbasa, ikaw makapangutana kon ikaw hakog ba?

 

    Samtang sa 'Disgrasya?' nga nagtangag og pangutana, wa kay mahinuklogan, way mapangutana, apan mahingangha ka sa imong nasaksihan, usa ka hitabo nga maayong pagkahulagway agi sa mga pulong.

 

Lubi

 

 

piniko nga mga dughan


mingaab ang hait nga unos
nga mipahit sa kabukogan.
pait milugdang
pagtak-op sa tambo-anan

 

subo ang pag-inusara
apan may pagmaya
sa pagsugakod

 

ang kahilom
sa pinaril nga galamhan
nagmaskara ug kalinaw

 

ang tiniklop nga gugma
mao ang kamatayon...

 

--Candice Salazar

 

 

hakog sa kinabuhi

 

ang sa imoha
sinukod sa mga nanglabay
nga katuigan

 

ang sa alibangbang dili
gani kadyot lamang

 

apan nganong ang imo
imo pa man gayong ingnon
nga kulang?

 

--Ric S. Bastasa

 

 

disgrasya?

 

mapasutoy ang usa ka motorsiklo
mitagbo sa laing motorsiklo nga ang
gamaneho haskang huboga gayod kaayo

 

naghinangop sila sa gakos sa tawong
nagdala og hait kaayong sanggot
daghang nakakita og wala makatingog
nagpasad ang mga utok sa uga kaayo nga karsada

 

--Ric S. Bastasa

20091007

Baybayon: Unang Semana sa Oktubre 2009

Baybayon: Unang Semana sa Oktubre 2009

33 ka balak ang midagsa sa Baybayon


Ang Pana-ad sa Gugma ni Eric E. dunay giputos nga lamian, giputos sa mga pulong ang balaan, ang gugmang tunhay. Gikan gyod tingali ni sa kasinatian niya, kon dili man, gikan sa iyang kasingkasing kining balaka. Aron pagtagamtam sa iyang balak, hinayhinayan lang og basa, hinayhinayon og abli ang giputos nga mga pulong balaknon ug moladlad ang pino nga sensibilidad sa balak, sa tinipigan nga kasinatian nga tiunay.


Puhon ni Ric S. Bastasa,
'kini ang gustong makita sa kaugalingon', matod pa...kining linyaha nagdala sa magbabasa og ekspektasyon o kaha nagdala og bag-ong daymensyon sa balak. Samtang naghulagway kunohay sa gustong makita nga bungoton o baga nga nawong, ug uban pa, nadayag hinoon ang dili na buot handomon sa magbabalak,
'ayaw na ako tagai pa
anang bulak sa
rosa
o anang azul sa
mga panganod
o anang lunhaw sa
mga bermuda'

nga mao na hinoon nga nadayag sa balak nga maoy aktwal karon nga gusto sa magbabalak.

Ang dili gusto makita, maoy nakita hinoon karon sa magbabasa. Mao ning dula sa gusto ug dili gusto, sa puhon ug sa karon, ang panag-atbang sa duha ka lahi, nga maoy naghatag pod og kinabuhi sa balak. Dula sa kinabuhi ug kamatayon, maoy kinatibuk-an nga tema dinhi, sa ingon, gihuman ang balak sa nindot nga imahen,

'kanang paghulog sa dahon
sa tiilan sa akong
pagkahanaw'


ug dinhi natapos ang balak, dinhi nahiusa ang magbabalak ug ang 'pagkahulog sa dahon'.Samtang, nagpadayon ang daynamik nga gimok sa 'contrast' sa 'pagkahanaw niya' ug pagkakita sa dahon nga nahulog diha sa tiilan diin ang wala diha, ug ang naa diha nahiusa sa usa ka linya. Nagpabilin pod og pangutana, duna bay tiilan ang pagkahanaw? Hinoon kasagaran ang nahanaw, tungod kay milakaw o mipanaw. Konektado gihapon ang tiil ug ang paglakaw. Hinoon, morag ang mahulagway sa maong linya, mao ang tiilan sa lubnganan, usa ka opsyon nga imahen nga mahanduraw sa magbabasa. Pero mas nindot gyod ang 'tiilan sa pagkahanaw' kay pamilyar apan talagsaon nga handurawan.


Sibo ni Ric S. Bastasa,
'awat-awat sa balak ni margret atwood', matod pa niya, ug tuod man sibo gyod kaayo pagkagaray.

Lubi

Ang Pana-ad sa Gugma
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Imong gihikap ang akong kamot
Ug atong duha ka mga mata nanag-abot nga wala tuyo-a
Imo kung gitutokan ug akong kasingkasing.Nag-alindasay sa pagpitik nga walay pu-as sa kakusog

Akong gisubay ang matag badlis og kurbada sa yano mong panagway
nga gikulit ni Bathala.Gianod mo ako, sa pagpaduol dinha kanimo kay gilamat sa gilak sa imong panan-aw.

Akong nabasa ang mga pagbati natong duha kay sa gugma kita gi-amoma
Ug sa walay pananghid sa kalit ikaw akong gibugkusan ning akong mga bukton
Aron sa paghatag og katahuran sa init kung mga gakos.
Ug ikaw nagpauraray susama sa mga balod gawasnon nga gitapya sa mga hangin padulong sa babayon
Ug sa pagdunggo sa imong nawong dinhi sa akong dughan.
Nitulo ang mga luha sa kalipay nga nisubay sa imong mga aping.

Imong nadungog ang mga awit sa gugma nga padayon nagmaya sa lawak ning akong kasingkasing
Akong gihagawhaw kanino hadu-ol sa imong dung-gan ang mga pulong sa gugma nga dugayng nakong gitapigan sa akong pag-inusara

Akong gipanumpa sa langit og gisa-ad kanimo nga ikaw ra ang akong higugma-on hangtod sa akong kamatayon.
Ani-a ako,nga andam mopangga kanimo og alagaran ta ning gugmang walay utlanan.
Akong gipangdoy ning kinabuhi nga ikaw akong ika-uban hangtod sa atong katigulangon.

--Eric E
Puhon

puhon mao kini
ang akong gustong makita sa akong kaugalingon

baga ang balbas
bungot nga wala nay pul-ong
buhok nga kalkag
kilay nga labong
walay padulngan
lalom ang
akong hunahuna
mas lalom pa
gani sa ikapitong lawod
sa dagat
baga ang akong kunot
sa agtang
mas baga pa sa akong
nawong karon

gusto nako nga ako
puti og itom na lamang
dili na ko ganahan
og kahayag
ayaw na ako tagai pa
anang bulak sa
rosa
o anang azul sa
mga panganod
o anang lunhaw sa
mga bermuda

anaron ko na ang akong
kaugalingon sa
bulok sa kagabhion
sa paghupas unya
sa kahaponon

diha sa kahilom unya
sa akong lubnganan
sa pagtakyop unya
sa kahayag
kanang wala na akoy
madungog nga kisaw
bisan pag
tugaw sa paglupad
sa alibangbang
o sa mga tunob
sa mga ulod

kanang paghulog sa dahon
sa tiilan sa akong
pagkahanaw

Ric S. Bastasa

Sibo

sibo
tang duha
morag
tanod sa
mata sa
dagom

morag taga
sa tilaok
sa isda

(awat-awat sa balak ni margret atwood
"You Fit into Me")

--Ric S. Bastasa

20090930

Baybayon: Kataposang Semana sa Setyembre 2009

14 ka balak ang midagsa sa Baybayon

Adunay naghisgot kabahin sa kawayan sa ilang tugkaran, aduna poy nagbutyag sa iyang kasinatian daplin sa Baybayon.

Tagamtama ang diretso nga pagpasinati ni Ric S. Bastasa sa iyang kasinatian diha sa iyang balak nga Lawiswis Kawayan. Ang Kawayangihulagway usab ni Eric E, gipintal kini sa iyang mga balaknong pulong.Masinati pod nimo ang tanaman nga nalandongan sa mga dahon ibabaw sa iyang gilingkoran. Mohanduraw sa pinintal nga balak ang magbabasa, dayon iyang makita ang gikahimutangan sa magbabalak ug sa tanaman.


talimad-an
ni Ric S. Bastasa, usa ka balak nga masinati, kun nag-aghat sa pagsinati sa giulohan niini nga tema kun kasinatian.


Lawiswis Kawayan

naglingkod ko ganihang buntag
sa among bangko
didto sa veranda
og sa wala damha
nakita ko ang kawayan sa kilid
sa among balay
nga mitaas na og milabong

nindot ang akong gibati
nga mora bag ang akong kasingkasing
kalit nga nakakat-on unsaon
pagsayaw diha sa hangin

ang akong mga mata nangalipay
nga mora bag adunay miabot
gikan sa halayong dapit
nga dugay ko na nga wala makita
og karon ania
mihalok sa akong aping

--Ric S. Bastasa

Ang Kawayan


Sa akong paglingkod-lingkod sa ti-ilan ning dakong kawayan aron pagpahulay nonot sa pagsubang sa haring adlaw
Akong nakita ang bidlisiw sa adlaw nihalok sa lunhawng mga dahon aron sa paghatag og katahuran ning sayong kabuntagon
Ang hoyohoy sa hangin nag-iyahay sa paggakos sa matag dahon aron isayaw ang iyang katahom.

Kung imo kining sud-ongon ang mga dahon sa kawayan murag mga lusok sa mga luha nga nangumbitay sa iyang puno-an.
Ug samtang kining akong huna-huna nagduhiraw og walay tumong kung asa idunggo kining akong pangisip nga gidasig sa katahom sa palibot.

Pero sa tanto nakong liraw napadpad kining akong mga mata sa mga tanaman nga nag-alirong duol sa ti-ilan sa puno-an sa kawayan, nga nagyogpos kay wala makatilaw sa halok sa kainit sa adlaw kay gi-agbayan sa mga anino sa mabagang dahon sa ibabaw ning akong nahimotangan.


--Eric E

talimad-an

og nahimong samin ang imong
mga pulong
naaninaw ang ikaw sa mga
silaba
nga misilab sa akong galamhan
sama sa
akong nakita nga hulagway
atubangan sa
kahayag sa mga sagbot og
kahoy
nga atong gidauban
pagkahuman sa pagdap-ig
sa atong mga pus-on
og pagduladula sa atong mga dila

niadtong gabhiona ambot
og natalimad-an mo ba
nga wala ang bulan og ang
mga bitoon
mora bag nahisama sila sa
mga anino
nga nagpahipi na lamang
sa baga kaayong mga
dahon sa punoan sa
mga kahoy
didto sa daplin sa
puti kaayong mga balas
sa baybayon

--Ric S. Bastasa

20090929

Baybayon: Ikatulong Semana sa Setyembre 2009

Baybayon: Ikatulong Semana sa Setyembre 2009

16 ka balak ang midagsa sa Baybayon, pipila ka mga balak ni Ric S. Bastasa naggaray sa inato nga kasinatian sa pagkapuol, panag-away, ug pangindahay .ang pagkapuol

na tan-awa
miabot ra gayod ang
imong pagkapuol
sa pagsunod-sunod
sa akong mga
tunob
kay seguro abi
nimo og aduna kay
makita sa unahan
kay abi nimo
og aduna ako'y
padulngan
og hantongan

dugay ko na ikaw
nga giingnan
nga wala ako'y
padulngan
og wala usab ako'y
gisundan og wala
usab ako labaw sa
tanan
nga sumdanan

buta ako nga
naghimo sa akong dalan
nagdampas sa
baga og daghan
kaayong kasagbotan
naghawan
nanglimpyo

bungol ako
og wala ako'y nadungog
sa mga tanghaga nga
nakigsulti kanako

amang ako
sa akong gibati
og bisan pa man seguro
og duna'y mga pulong
nga namugna sa
baba sa akong
kasingkasing
dili og dili ko gayod
kini isaysay kanimo

miabot na ang
pagkapuol
og busa ania ako
nagpasalamat
pag-ayo kanimo

--Ric S. Bastasa


una hirundo non facit ver

ang usa ka
maya wala nagtimailhan
sa pag-abot
na sa ting-ani

dugay nang nagpaabot
ang gugma
sa pipila ka tuig
namintana ang imong
kasingkasing
sa abog kaayo nga
kalsada

og miabot ang gugma
og nalipay ka
abi nimo og ikaw ang
iyang tuyo.

dili baya.

--Ric S. Bastasa

graviora manent

dili na kinahanglan
ang paglalis
kay sayod ka
nga ang mas bug-at
mao gayod
ang imong ipabilin

ako ang mobiya
diha sa usa ka gaan kaayong pagbati

--Ric S. Bastasa

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Setyembre 2009

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Setyembre 2009

23 ka balak karon sa BaybayonAng Galamhan ni Candice Salazar matahom pagkagaray. Kon imong makita ang iyang dughan, ang galamhan sa iyang balaknong kalag, nindot gyod bisan gitabonan sa ulan sa mga balaknong pulong.


dag-om ni Ric S. Bastasa daw bug-at nga ulan, nahulog sa tig-a nga pagbati. Haom ang mga pulong nga nangahulog niining balaka, midagayday daw busay.

Mantra ni Ric S. Bastasa, way laing himoon, balik-balika lang og basa.

Ang Galamhan

Haw-ang ang hangin.
Way timik ang lawa
diin nahulog ang anino
ug ang balilihan mikunhod
sa dihang hingkod
na ang kangitngit

Ang kunuhay'ng makinaadmanon
misalikway sa
kalawom sa galamhan
nga kung tuki-on
may tubod nga molapas
pa sa kamatayon

Sa dihang ang
kahayag sa bulan
inanay'ng napalong
ug misambog na sa banagbanag,
miusbaw ang mga
nahi-agom nga nahikalimot
na sa ilang damgo

Mabaw ang akong pagkatulog.
Ang akong amahan
nabuhi apan gilansang
pag-usab sa krus

Mga luha'ng mituhop
sa lumalabay nga
kagabhion

way sangkoanan...

--Candice Salazardag-om

dag-om
and sud sa imong
hunahuna

og sa kabug-at
sa imong
gibati

nahulog ang mga
luha

ang tanan
nahug sa
tig-a ko nga pagbati

gipangita mo
ang akong kasingkasing

dugay ra kining
nawa

--Ric S. Bastasa


mantra


Dios nga gamhanan
Dios nga manggiloy-on
Dios nga matood
Dios nga akong agalon
Dios nga dalaygon
Dios nga dili limtanon
Dios nga manggihatagon
Dios nga Amahan
Dios nga Anak
Dios nga Ispiritu Santo
Dios nga Timaan
Dios nga balaan

Akong Dios
nga Nagmugna kanako
Ikaw na ang bahala
kon asa ako isangko

--Ric S. Bastasa

Baybayon: Unang Semana sa Setyembre 2009

Baybayon: Unang Semana sa Setyembre 2009

20 ka balak miabot sa Baybayon

Yano nga pagkahulagway, daw gihipos lang nga habol, kining hilisgotan sa ugma, karon, kagahapon, gihipos dinhi sa balak nga SAKTO KA ni Ric S. Bastasa.

Wa poy lalis ning balaka, samtang ako nagpaabot, ni Ric S. Bastasa, nga nagapos sa kaugalingong desisyon sa pagpaulipon bisan tuod abli na ang pultahan sa kagawasan. Simple lang nga pagkahulagway niining tulukibon nga tema sa atong kagawasan.


Sa kitang duha ni Ric S. Bastasa nagduyog ang duha sa ilang gibati ug gisaw-an. Kon unsay ilang gigunitan ug gibuy-an, sila la pod ang nasayod. Sila ug ang ilang handurawan.
ang ugma
umaabot pa
busa wala pa

ang kanhiay
nga kagahapon
nahuman na
og busa wala
na usab

ang karon
mao ang ania sa atong mga kamot
nanghaploy
ania sa atong ilok
nga sarang kagilok
ania sa atong utok
nagpaitok-itok

busa karon
ako nagpaaron-aron
sa karon ako
nagpatiurok
morag manok akong
mitugtugaok
sa tumang kahubog
sa akong kalipay

isunod na nako ang ugma
og ang kagahapon
sa habol ako na nga pil-on
og hipuson sa dayon

--Ric S. Bastasa
dili baya lalim ang magpaabot
sa wala,

nagsakit ang akong mga tiil
og tindog

og ang akong kamot naglaylay
anang pagkalaay

matag oras sa matag gabii
gipaabot ko ikaw

giampo ko nga unta
ikaw ilubong ko na sa kalimot

nga unta ako sama sa usa ka tamsi
nga ania nasulod sa hawla sa usa ka gugma

makalupad na unta sa kahanginan
sa akong kagawasan

apan naunsa ba
nga bisag abri na ang maong hawla

ania man lang ako gihapon
nagpapriso sa imong mga bukton....

--Ric S. Bastasa
itom nga langgam ang kagabhion
og sa iyang mga pako

mibatog kini tupad kanato
og kita nalooy kaniya nga gutom og uhaw

og ato kining gilawgan
sa kaputli sa atong gugma

kitang duha diha sa atong mga gakos
halok og sa atong mga kamot

gipalupad na usab nato ang kagabhion
paingon sa sunod nga isla sa atong mga handurawan.

--Ric S. Bastasa

Baybayon: Kataposang Semana sa Agosto 2009

Baybayon: Kataposang Semana sa Agosto 2009


11 ka balak ang midagsa sa Baybayon ug usa na niini mao

Ang Bato ni Ric S. Bastasa
diin gihulagway ang paghumok sa batong kasingkasing tungod og alang sa gihigugma, nangaliyupo sa panganod nga modalit og ulan, bisan yamog lamang. Nindot ang gihulagway. Tataw kun tin-aw. Tiaw mo na, ang bato nahimoan og pagbati nga kasingkasing lang unta ang mobati.

sa pagkahanaw sa kataposang alibangbang ni Ric, mabatyagan pod ang kamingaw sa nawala o nahanaw.

ang gawas sa akong kalibotan ni Ric, nahuman sa panghupaw gikan sa ngiob nga dughan kun huot nga pangisip nga naipit sa kahayag ug kangitngit, sa kalami ug kapait.Ang Bato

kaniadto
ang bato walay labot
sa iyang palibot

hilom lang siya
nga nagpatong
sa lapok
sa kilid sa sapa

ang panganod
nga maanyag
naglagot kaniya

ang iyang katahom
wala maambat
sa bato nga
wala na maghandom
og pahiyom
bisan pa sa
balod sa tubig
o sa katawa sa
ulan


apan karong adlawa
gitulon sa bato ang iyang garbo
misangpit sa ngalan sa
panganod
nangayo og ulan

ang iyang higala mga
lumot hapit na nga mamatay
sa kauga sa iyang
lawas
sa pagpangliki
sa iyang palibot

bisan og supak
sa iyang pagkabato og
kasingkasing

miampo ang bato
nagpakilimos bisan na
lang og
usa ka yamog sa dahon
bisan lamang og
usa lamang ka tulo
sa ulan
sa kaadlawon

mabuhi lang ang iyang
gihigugma


--Ric S. Bastasa
sa pagkahanaw sa kataposang
alibangbang

mingawon kita sa hangin
nga gikan sa iyang puti nga pako

og sa matag dahon nga mahulog
sa sanga sa kahoy

atong mabati
ang iyang pagkawala

--Ric S. Bastasa


ang gawas sa akong kalibotan

naglakaw ko gabii
sa fuente
lapos sa jones

gusto ko nga
malingaw
apan ngiob
kaayo ang
dalan bisan
pa sa kahayag

wala ko ambata
ang babayeng
mitutok kanako

misud ko sa
shakey's
nag-order og
greek salad
parisan sa
chocolate sundae
og mojos

milingkod ko sa
daplin og
adunay bata nga
niwang kaayo og
gakiang
hugaw kaayong
tan-awon og
mibukhad sa
iyang palad
nangayo

gibira kini sa
gwardya palayo
sa samin nga
dingding

giuna nako
og kaon ang sundae
og wala na ako
mag-ambat sa
lakaw sa kinabuhi

pagkatam-is
sa chocolate ice cream
pagkalami sa
red cherry nga
akong gidula-dulaan
sa akong dila

ahh, Dios na ang
bahala sa tanan......

--Ric S. Bastasa

20090825

Baybayon: Ikatulong Semana sa Agosto 2009

Baybayon: Ikatulong Semana sa Agosto 2009

20 ka balak ang midagsa sa Baybayon

Ipaila nato karon dire ang mga balak ni Ric S. Bastasa

Mga tipik sa kinabuhi kining mga balak, ug kay mao man, mao nga lami basahon kun kaonon sama sa ginangang nga saging. Ang mga butang nga dili na nato pangayoon makabukad og kasingkasing, kay lapad ang kapunawpunawan nga ginasud-ong niining balaka.


Ug kining balak nga kita na lang duha dinhi naggaray pod sa pagbati sa magbabalak kay sila na lang duha ang nahibilin, suod ni nga pagbati, suod nga pagpadayag. Morag makaguol, apan sa laing bahin, nindot pod kay suod ang duha nga nagsalo sa maong kalipay sa panag-uban.


alang sa ulog-ulogan, kining balaka, basahon gyod aron masuta nimo, kon ikaw naigo pod niini. Klaro kaayo ni pagkagaray,way lipod-lipod, igo gyod kun igo.

Kalingawi ninyog basa.

Lubi


mga butang nga dili na nato pangayoon

mga balod sa dagat
aduna silay mga tinagoan nga awit
ang daplin sa baybayon
kanunay nga gihagkan
lapad ang dughan sa dagat
sama sa imong kasingkasing

manggihatagon
mapailobon
mabulukon
og sa kanunay naghatag kanako
og kalipay

mga panganod naglantaw
sa iyang walay sukod
nga kaanyag

og kitang duha
wala na mangayo sa bisan unsa pa
hingpit na ang tanan
kitang duha
sa tiunay nga gugma

--Ric S. Bastasa


kita na lang duha dinhi


namahawa na kaha sila wala na igdungog kon asa na dili ba kaniadto mora silag mga sayaw-sayaw sa punoan sa mangga? ang uban nagpadungog dungog nga magsalag ang uban misaad nga moawit sa matag adlaw aron ang kasubo nato dinhi unta mahupay ang uban nagpakita sa ilang mga pahiyom wala koy nakita nga nangyam-id niadtong pagsugod apan pagkagamhanan gayod sa kalimot og ang uban nga masaaron gitulon sa dakong baba sa kaligotgot ang uban nagpadaog sa mga bangkil sa kasapot og sa gamay lamang nga haguros sa hangin nanglupad sila sama sa mga langgam nga hadlok sa ulan sa linti sa dalogdog kita na lang duha dinhi gusto unta nakong makita nila ang atong gisaloan nga kalipay kalipay nga dili matukib sama sa pagtampisaw sa mga pato diha sa tubig


--Ric S. Bastasa


alang sa ulog-ulogan

ang imong kasingkasing
lapad
ingon sila og ikaw nalipay
nga sila
midayeg og nanabi nga ang imong kasingkasing haskang
lapara

nagsige kang panghatag
pagkabantogan
nga pilantropo

morag pungot ka sa kwarta nga igo lang
modap-ig sa imong palad og dayon nimog labay niini
sa bisan asa na lang

hangtod nga usa ka adlaw niana
wa na ju'y nabilin bisag kulilo sa imong bulsa

didto nimo namatyagan nga
kon wala na gani yamo
wala na jud
bisan og usa ka dako nga
makuot sa imong
bulsang haskang laloma man gyod unta

karon, naunsa ka naman?
morag lata nga gisipa sipa sa daplin sa kalsada.

kay ang imong kasingkasing man god kuno
haskang lapara
apan ang imong utok
haskang nipisa....

--Ric S. Bastasa

20090818

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Agosto 2009

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Agosto 2009

13 ka mga balak ang midagsa sa Baybayon

Pananglitan ang Sakayang Papel ni Cindy Velasquez nga miabot sa baybayon nga daw gipalid lang sa hangin, unya namidpidpid lag iya sa lapyahan. Morag ayaay ang dagat, apan mora pod og dunay mga balod nga mihatod sa sakayan. Malinawon. Hapsay. Dunay mga hulagway nga mamidpid pod sa panimuot sa magbabasa, labi na ang pagkaayahay sa way sangit nga pagbasa niini.

Kon basahon pod nimo ang iyang balak nga Makighagwa sa langit mora pod og bation dakong ang kamingaw kun kahidlaw. Samtang gahangad sa langit, sa mga bitoon, ug sa unsa pang hinungdan, daw ikaw nanamin na man hinoon ug imong matataw ang kamingaw diha sa imong dughan.


Kinsay magdahom nga ang gilubong niining gibalak ni Ric S. Bastasa, mao diay ang gugma ko kanimo (mao pod ang titulo sa balak). Ug kinsay magdahom nga kini dili pa diay patay, inaybuhi ug milabong pa. Bisan gikalimtan na sa naglubong sa iyang gugma, anaa pa gyod diay, gapadayon. Ang nindot ani, mao ang wa damha nga anaa pa. Diay!

Kalingawi ninyo'g basa. Ug kon duna moy ipadala nga balak, dire lang ipadala: lunsayngbinisaya@gmail.com

Lubi


Gituhil ang anino sa sakayang papel inig
salig niini sa agay ug pagtukaw sa tubig.

Nitapot sa papel ang hangin, namidpid
kini, lakip na ang gibug-aton sa panid.

Kini naunlod sa galiyok-liyok nga kabugnaw
diin ang mga letra nagkisikisi sa pagpanaw.

Ug nibukhad kini sa dila sa dagat
samtang gihapyod sa tumang kaparat.
Usa ka eskultor ang kangitngit
nga makighagwa sa langit.
Apan ang iyang mga kamot, mokudlit
sa gilay-on sa mga bituon
ug karong gabii gatan-aw ko nila,
ug diha pod nako mahipalgan
ang tibuok nakong kamingaw.

duna kay gilubong
gusto nakong hinumduman
apan ikaw
dili na ganahan

nindot kadtong imong gilubong
ilalom sa yuta
imong gitago
apan kini mitubo

mangutana ka kon unsay ngalan?
kay imo man gyod nga sa dayon
gikalimtan

sa imong kabangis
ako nalooy
kadtong imong gilubong
gugma ko kadto nga karon
sa gihapon
milabong.20090811

Baybayon: Unang Semana sa Agosto 2009

Baybayon: Unang Semana sa Agosto 2009

27 ka balak ang midagsa sa Baybayon

Ipaila-ila karon dinhi ang mga balak ni Ric S. Bastasa

Kitang Duha Diha sa Pag-ampo morag mananoy kaayo nga sulog sa sapa nga paingon sa bukana sa Baybayon.


Bulahan ang Magpaubos, bitaw, ug ang gadaogdaog sa gapaubos maoy gibantang niining balaka, ug mao poy bitoon nga mahulog sa langit. Naapil ba ka niining buhata?


Unsa Ba ang Kalipay sa Pagkakontento? Nindot ni basahon sa hilom nga takna, sa hilom nga dapit, ug diha sa kahilom sa imong kasingkasing.Ipadala lang inyong dsulat (email) kon gusto pod mopaambit og mga balak ngadto sa Baybayon.

Lubigipiyong ko ang akong mata
samtang ako
miampo diha kanimo

abi nako og lig-on ako
apan sa dihang mitupad ka na kanako
og gisimhot mo ang akong dughan
og gihagkan mo ang akong
aping og ngabil

nahumok ako
nahuyang sa imong katahom
sa imong kahumot
sa kaanindot sa imong kalag
sa kalami sa imong lawas

gipiyong ko na lang ang akong mga mata
sa dihang
ako usab sa kataposan

giampoan mo

og sa dihang giablihan mo na ang ganghaan sa langit
misulod ako og miawit

--Ric S. Bastasa
bulahan ang magpaubos

kadtong imong gikasab-an
nga wala motingog
kadtong imong giinsulto
nga wala mobalos
kadtong imong gisipa
nga natikay-ang og
wala kabangon
kadtong imong giyatakan
og nagpatara lamang

bulahan siya
kay iya na ang imong kalipay

bulahan ang magpaubos
kay iyang nakita
ang mga bato nga bulawan
nga imo lang gilud-an

pagkabulahan gayod sa
nagpaubos
kay siya lang ang hatagan
og luna diha
sa langit

og ikaw nga mapahitas-on
mahulog sama sa usa ka bitoon


--Ric S. Bastasa

unsa ba ang kalipay sa pagkakontento?

babaye nga
nga migakos sa iyang
anak nga lalaki
nga nahinanok
sa kalinaw sa
iyang dughan
dinuyogan
sa awit sa
kahilom

--Ric S. Bastasa

20090802

Baybayon: Kataposang Semana sa Hulyo 2009

Baybayon: Kataposang Semana sa Hulyo 2009


42 ka balak ang midagsa sa Baybayon

Saw-an nato ang mga balak nga gidalit ni Ric S. Bastasa


Ayaw Kabalaka Inday , kini usa ka balak sa pagmaymay, sayon basahon, sayon sabton ug kon tuhuan makapagaan sa balatian. Motuo ba ka nga matinuod?


Giayag, dayag pod ang pagpangga diha pagpahimangno kun paghandom.


Ang Tanduay Mas Lami, mubo lang pero mahinumdoman, ug dili lang ang pulong apan ang kasinatian gyod nga lami-lami.


ayaw kabalaka inday

ang panahon usab
mahinog
sama sa usa ka nangka
ang iyang kahumot
mangalimyon
sama sa pag-abot na
sa mga alang lang gayod kanimo

ang mga linya sa imong ugat
maghimo og mga mapa
sa imong palad

ang mga pangutana
magsalimuang og sila na mismo
ang maghatag og
mga tubag sa imong mga kalibog

sama sa usa ka kasayon kaniadto
sa pagpangligid sa mga lugas sa humay
paingon sa imong mga kamalig

kon ikaw wala masayod sa imong
kapaingnan
ang mga agianan ang moduol kanimo
og kon ikaw wala makatultol
sa imong kapuy-an
ang mga hagdan
ang mag-ang-ang sa
imong kasak-an

ang mga pultahan mangabre
og ang katre maglatag sa habol
og mga ugnan alang kanimo

tungod kay kon imo kini
imo gayod kini
ang swerte na mismo ang
manuktok sa imong
pultahan og bisan gani
og imong balibaran
mosaka kini sa imong balay
molingkod
magkuha sa tinidor og kutsara
og mao na gayod
ang mohungit sa imong
pagkaon og ilimnon

--Ric S. Bastasa
giayag

giayag ka
aron tinoon kon pila ang
pino diha kanimo
gilain ang imong mga
tipasi
og mga bato
nga makabuak sa imong
mga ngipon

giuyog ka
dili aron mahulog ang tanan
nimong mga bunga
kon dili
aron magaan ang imong
mga sanga

napandol ka
kay nakalimot ka na
paghandom
niadtong ikaw naglakaw
nga nagluhod
paingon Kaniya

--Ric S. Bastasaang tanduay mas lami
kon dunay coke
daghang ice cubes
dayon imo kong ipisan
sa akong baso

unya ang imong dughan
masabod sa akong
ngabil

--Ric S. Bastasa

20090724

Baybayon: Ikatulong Semana sa Hulyo 2009

Baybayon: Ikatulong Semana sa Hulyo 2009

53 ka mga balak ang midagsa sa Baybayon ug sa ilang panagway madayag nimo ang sugilanon sa ilang panaw.

Mahanggab nimo, 'humot ang mais nga nilung-ag' diha sa yano nga banay ni Hamber , usa ka higala, nga mao say ulohan niining balak ni Ric S. Bastasa. Yano ug matahom ang gihulagway diha,

'sa usa ka baso nga bugnaw kaayo
nga tubig nga gikan pa sa ilang
banga nga karaan'

Kadtong nakatilaw sa tubig gikan sa banga nga karaan, mabugnawan sa usab ang panumdoman agi niining yano apan matahom nga balak. Bisan kabos sa kabtangan, apan dato kini sa katahom sa yano nga pagkinabuhi ug pagpakatawo. Dili na lang nato isaysay, bation na lang ug sination kining balak diha sa pagbasa ug paghanduraw.Ang balak nga Kaniadto ni Ric S. Bastasa may giasoy nga kasinatian.
Matod niya, 'gisirad-an ko na ang akong kasingkasing'. Kining panapos nga linya, moabli sa imong panumdoman, sa imong kaagi kaniadto. Ug bisan karon.


Daw dili man makabidli ang Baboy ni Adonis Durado, tungod tingali kay maayo niya pagkasinati ug pagkahulagway niiini, walay pagkataranta.

Sa laing bahin, mora pod ni'g dula nga tagoanay o dakpanay kay dunay mitago, mibutyag, miladlad, mihikap. Mora pod ni'g sangka sa estoryahanay kay naay nagpatuo, naa poy dili motuo. Sangka sa binayloay sa duha ka binuhat, sulod sa tangkal sa Wild Pussy, human sa 9 ka botelya nga Heineken. Kabidli daw ang gihugyawan sa mga butakal, dili kaha ang kalingaw sa nasaksihan nga bugno ug panaglayog nga dili lang sa mga bukton apan sa mga pulong? Igo ra ta motagna, kay wa man ta diha. Ang balak ray atong mabasa, ug sa bantang sa magbabalak, daw kalmado ra man siya, wala mataranta. Ang epekto sa balak, mao sad, dili makataranta. Dili makabidli. Pero, makalingaw. Makahugyaw gyod tingali, kon nakasaksi usab didto sa akto.

Lubitungod sa among panaghigala ni
hamber
nga akong silingan
gidapit ko niya og
paniudto sa ilang balay

siya og ang iyang nanay
lang ang nagpuyo

humot ang mais nga nilung-ag
og tagsa mi og
palotpot nga inon-unan

wala nay dugang

gawas na lamang
sa usa ka baso nga bugnaw kaayo
nga tubig nga gikan pa sa ilang
banga nga karaan

--Ric S. Bastasa
kaniadto

kaniadto
nadungog mo ang akong tingog
diha sa kamingaw
mipahipi ka og nagpakaaron-ingnon
nga bungol

wala mo madungog ang tingog
sa akong budyong
og sa akong kakapoy akong
gigakos ang kahilom og sa silong
sa kahiubos ako mipasilong

kaniadto kadto...

karon wala ka nay madungog sa akong
mga pangagho
wala na ang agulo sa akong pagbangutan

nasayod na ako sa agianan
sa kalipay
ania na kanako ang mga pulong
nga makapaabri sa iyang tinaguan
nga pultahan
ania na kanako ang yabe sa
kinabuhi

ako lamang og ako lang gayod lamang
ang nasayod niini

busa sa dihang ikaw na usab ang gihadla
sa mga anak sa kasakit
og sa ilang tigulang na nga inahan
sa kapakyasan
sa dihang imong gisangpit ang akong ngalan
karon nga ikaw nagpangayo og panabang
wala na usab ako nga makadungog kanimo

gisirad-an ko na ang akong kasingkasing.

--Ric S. Bastasa


BaboyAng babaye sa Wild Pussy nga akong gika-table
Human makahurot og siyam ka shot nga tequila
Kalit mikumpisal nga usa kuno siya ka baboy.
Mibuhakhak ko pag-ayo, mora gyud og gigitik

Ang akong ngalangala, ug dihang gitumar nako
Ang gitakigan nga Heineken sa akong atubangan,
Hapit ko sud-ipi gumikan midugang siyag ingon:
“Gani, usa ko ka anay nga may lima ka baktin.”

Ako siyang giingnan nga: “Lagi, tambok ka,
Pero dili gyud ka baboy sa akong panan-aw.”
Mipahiyom siya, mitutok sa libat kong mata.
“Unsa, buot kag pruweba sa akong kababoy?”

Miduol ug mibarog siya sa akong tungod, mipukas
Sa iyang bisti, ug giuyog ang iyang walo ka tutoy.
Nangyam-id ko: “Bisag mag-costume kag dinosaur
Nga traynta ka buok atngal, di gyud ko matarantar.”

Gibitad niya ang akong kamot, gipasok, gipakuot
Sa iyang lubot. “Nakahikap ka sa akong ikog?”
Mingisi ko samtang gahapuhap ang iyang ikog.
“Ganahan lagi kog babayeng magbutang-butang

Og ikog – utgan ko. Unsa ni: latex o synthetic?”
Nakabantay kong mora siyag gisipok – gasurok
Ang tinan-awan nako. Ang duha niya ka bangkil
Migimaw og samot; ang buliskad niyang simod

Daw kasungagon nako. “Nganong man gyung
Di ko nimo tuohan?!” Miiwigik siya, kaluhaon.
Ug gisuwayan nako siyag gakos – mapinanggaon
Nga gakos nga dulot pag-ayo sa iyang tambok.

Kapila ko gihagkan ang balhibuon niyang agtang.
“Pasayloa, pasayloa,” am-am ko, “Din-a mausab.”
Ug ang gainom nga mga butakal sa pikas lamesa
Nangahugyaw sa ka bidli sa nasaksihang drama.


-- Adonis Durado

20090722

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Hulyo 2009

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Hulyo 2009

35 ka mga balak ang midagsa sa Baybayon.

Daw pakig-sulti sa kaugalingong kalag kining balak 'Nihit nga Subayanan' ni Candice Salazar. Daw dunay panaad, dunay paglaom, dunay tumong. Ug pak-an ang gahom niini kay daw gansa nga molupad, mobiya sa iyang naandan nga kagahapon.

Ang ihilas nga gansa maoy gihulagway sa 'Ang Sugok', kay Candice gihapon nga balak. Ang magbabasa nay mohulagway diha sa iyang handurawan kon unsa gyod ni nga talan-awon. Motidlom ra sad ang handurawan ngadto sa 'bato nga wa nabahiri og kahayag.'

Ang 'Paglakat sa Sayo sa Kabuntagon' ni Ric S. Bastasa nagdalit og kasinatian
nga nahumod sa ulan, diha nahulagway sa tulo ka linya,

'mikalit og ulan
wala na ako nangita og akong
kapasilongan'

Simple nga kasinatian, daw buot mangutana, 'ngano man?', ay di na lang. Kay ubay-ubay pod tingali kanato, nga dili na magpasilong kon moulan. Apan, ngano man magpasingolan? Kon unsay iyang hinungdan, siya ray nasayod. Ug kon unsay hinungdan usab nga ikaw magpasingolan, ikaw ra sad ang nasayod. Suod nga kasinatian kini nga gisalohan sa kadaghanan (nga dili mahadlok sa ulan).

Lubi


nihit nga subayanan

bisbisan ko sa luha
ang mikubol nga liso
sa himaya.
hugasan ko og kasakit
ang mga lama'ng mitapot
sa akong pagkahimugso.
pintalan ko
og mabulokong dugo
ang matag gutling
sa akong palad
ug pangitaon ko
ang tinood nga mapa
sa akong pagpanaw.
kung ugaling
hingpit na ang
hinagiban,
pahilumon ko ang naandan
ug himamaton ko ang
kahibulongan...

--Candice Salazar

Ang Sugok

Sa paglutaw-lutaw
sa ihalas nga gangsa
natukaw ang
gagmay'ng balod
ug gilunod
ang iyang anino
ngadto
sa kinailawman
nga dulom sa
tubig
kauban sa
mga batong
wa nabahiri
ug kahayag

--Candice Salazar


paglakat sa sayo sa kabuntagon

mga tulabong
nanglupad palayo kanako
sa dihang ako
miabot
duol na sa mga kabaw
nga naglunang sa
kabugnaw sa
tunaan
tupad sa bag-ong
gidaro
nga basakan

mikalit og ulan
wala na ako nangita og akong
kapasilongan

--Ric S. Bastasa

Baybayon: Unang Semana sa Hulyo 2009

Baybayon: Unang Semana sa Hulyo 2009


24 ka mga balak ang midagsa sa Baybayon, ug pipila niini ang mga Haiku ni Candice Salazar nga gikahinaman sa iyang magbabasa. Adunay elemento sa 'surprise' kun 'revelation' kining iyang mga Haiku. Motungha lang sa atubangan sama sa pinintal nga hulagway nga gapahiyom. Moabot lang ug moduaw sa kahimatngonan ug magbilin og alimyon sa iyang presensiya kining mga Haiku niya, sama ning kabahin sa 'damgo nga naanod' ug sa 'bulan sa sapa'. Ikaw na lay basa, kay naa sa pagbasa ang lingaw niininga motungha diha sa kahimatngonan sa magbabasa.


May nasinati pod ko nga rebelasyon niining balak nga 'Mga Talidhay'ni Cindy Velasquez. May pagsabot nga mitungha sa akong kahimatngonan diha sa pagbasa niining pasumbingay

"kining mga talidhay nibukhad
nga sama sa sa usa ka papel.

Apan kini gipilo-pilo dayon
tungod sa atong gilay-on."


(Kapila pa nako, mabalik-balik og basa, usa mitungha ang pagsabot sa gipasumbingayan, kay abi man god nako og gahimo ra tog eroplano nga papel :-)LubiHAIKU

sa kaadlawon
napukaw ko sa unos ~
damgo naanod

--Candice SalazarHaiku

bato'ng nahagsa
mipusgay sa kahayag~
bulan sa sapa

--Candice SalazarMga Talidhay

Bisan tuod gisungog ko
sa mga gutling tungod
sa paghandum sa atong
kulokabildo didto sa Elena Tower.

Kaanindot gihapon balikan niadtong
panahon nga kita gabanos-banos
og pagsubli sa atong mga nasinati,
ug kini gipaambit nato sa isig usa.

Kalit lang, nangatawa ta nianang
kinataw-an sa usa ka bata,
ug nahibulong ta nganong adunay
mga agik-ik nga sama niini.

Ang nakaapan lang, wala gihapon ko
naanad nga sa akong pagpiyong,
kining mga talidhay nibukhad
nga sama sa sa usa ka papel.

Apan kini gipilo-pilo dayon
tungod sa atong gilay-on.


--Cindy Velasquez

20090703

Baybayon: Kataposang Semana sa Hulyo 2009

Baybayon: Kataposang Semana sa Hulyo 2009

105 ka balak ang midagsa sa Baybayon karong semana.

'Ang Bata nga Nangutlo og bulak sa Parke ni Rizal' nga gidalit ni Ric S. Bastasa, nagbilin og hulagway sa pagkabata taliwala sa kagutom ug kalisdanan.
Matod pa sa bata nga biniyaan, kon nganong gikawat kun gipupo niya ang bulak, "iya lang kunong gihimong takyan".
Unsa kahay epekto aning balaka, kon kining pulonga maoy kataposang gibungat sa balak.

Ang 'Usahay Kaniadto' ni Alak K. Caña nagpadayag sa kinaiya sa panahon ug sa tawo taliwala sa kinaiyahan sa kinabuhi. Labing pamug-at sa magbabalak nga
wa nay higayon pa tungod kay 'natapos na' ug kon giunsa niya pagpamug-at ni, makita diha sa pagtandi sa atong simpleng gikawilihan sa kinabuhi, apan dili na mabuhat kon wa nay panahon.

Ang 'Abrihan ko na unta ang mga Bintana
nga Samin' ni Ric S. Bastasa nagsulti bahin sa kalipay tugod sa awit sa tamsi. Apan kining balaka, mipabatyag gihapon og panahon kun higayon nga wala damha ug kalit lang mitungha sa tungod sa kahimatngonan. Tumang kalipay ang gibati. Diin kaha kini gikan, unsang higayon kini mo-awit diha sa kahimatngonan sa tawo? Mangutana na lang ta sa tamsi?

Kining mga balak nga gipaambit sa mga magbabalak gikan sa ilang kasinatian, makatandog usab. Aduna gyoy gahom ning balak sa pagpatakod og pagbati, pagpabatyag sa huni sa tamsi, sa kasingkasing sa magbabalak, ug sa kinabuhi sa bata nga biniyaan.

Lubi

Mosunod ang mga pipila ka mga balak


ang bata nga nangutlo og bulak sa
parke ni rizal


ang bata nga nangutlo og bulak sa
parke ni rizal
gidakop sa pulis
nga dako og tiyan
og iyang gidala sa
prisohan

gipangutana sa
imbestigador kon asa
ang iyang nanay
og tatay

ang iyang nanay
nagpa-maid sa manila
og ang iyang tatay
patay na sa dihang
giburos pa siya
sa iyang inahan

kon giunsa niya ang
maong bulak
iya lang kunong
gihimong takyan

duha na kaadlaw nga
siya walay kaon
kay ang iyang lola
wala na mangilabot
pa kaniya

--Ric S. BastasaUsahay Kaniadto

usahay kaniadto
buot natong kumkumon
ang gabon

buot higupon
yamog sa kabuntagon

buot hagkan
ang langit

buot hawiran
ang adlaw

buot hakpon
sanag sa buwan

buot puy-an
ang damgo

himuong kamatuoran
ang handurawan


usahay
ra kadto
kaniadto

karon wala na
tungod kay
natapos na

--Alan K. Caña

abrihan ko na unta ang mga bintana
nga saminabrihan ko na unta ang mga bintana
nga samin
sa dihang mitugpa ang usa ka tamsi
sa usa ka sanga sa bayabas
nga nag-atubang kanako

miawit kini sa usa ka hamubong
higayon
og ako namati og
wala ako makatingog sa tumang
kalipay

--Ric S. Bastasa

20090622

Baybayon: Ikatulong Semana sa Hulyo 2009

Baybayon: Ikatulong Semana sa Hulyo 2009


Ang misteryo sa ordinaryo kun ang ordinaryo sa misteryo diha sa inadlaw
nga sugilanon kun sa talagsaong adlaw maoy matagamtaman diha sa mga
balak karong semanaha sa Baybayon.

Nganong ang usa ka kumkom nga monggos, labi na'g gisubakan og karne,
makatagbaw na man sa gigutom nga banay. Ingon ani sad ka unodnon ang
balak 'Pangadye' ni Adonis Durado. Gilaga kini sa igong higayon sa
pamalandong. May gibutyag ang monggos diha sa palad ug sa usa ka tawo
taliwala ning kalibotan. Kinsa pa ang dunay ginalaga sa kahiladman
karong mga higayona kabahin sa gibutyag sa gigamyon sa monggos?
Eksistensyal ni nga balak, pangkinabuhi gyod, naghisgot gyod sa pamaagi
sa pagkinabuhi, kahulogan kun kabililhon ning gamating nga kinabuhi sa
tawo. Misanong sa mga pangandoy kun kinaiyayan sa Sidlakanon nga
panglantaw kun pag-ila sa angayan natural nga pagkinabuhi kining
gihulagway sa magbabalak.

"himoa kong tinuod nga tinun-an

sa mga lihok sa mananap,

sa panahon, ug sa palibot"...

"aron kakat-on ko og tahod

sa tanang mga butang

nga wala ko panggaa."


Sama sa monggos, nagpahipi pa ang uban nga kinaadman niining balak. Kon
lagaon diha sa pamalandong, ang magbabasa makakumkom og pipila ka
bililhon nga pilosopiya, pangkinabuhi nga pilosopiya.


Ug ang ang balak nga 'Bugtong' ni Adonis Durado, naghulagway og
kulturanhon nga hitabo. Makahimuot. Makatandog. Apan ang kinauyokan
niini mao ang ordinaryo nga punto, ordinaryo kay masabtan dayon ug
mauyonan sa tanan. Apan, talagsaon, binugtong, espesyal kini nga punto,
kay kini bahin sa pagmahal sa bugtong nga pinangga.

Kon ikaw bugtong gimahal ug gipangga, di ba labihan kanindot? Ikaw na
lang ang mag-prinsesa. Ug Kon ikaw ang magmahal og bugtong hinigugma,
lalim ba? Ikaw na lang ang mag-Hari.

Yuna pa, Nindot sad tong paghipos sa bugtong itlog diha sa tiyan sa
bugtong, sa manok, kanding, baboy, baka, elepante, dili ba? Tinuod ba
ni? Dili impossible.

Ang talagsaong itlog, kun talagsaong pagpangga sa bugtong nga gimahal
tinuod gyod apan dili lalim huptan, kay daghan kaayong kasangitan nga
mga lamian nga putahe, usa maabot ang kinauyokan nga gikabutangan sa itlog.


Ang 'Kapeng Hamabaw' ni Hazelen Calumarde naghulagway usab kini sa
inadlaw kun sa ordinaryo. Ang misteryo nagpahipi diha sa ordinaryo, sama
lang nga ang misteryo motungha pod diha sa ordinaryo. Mao nga uban sa
pagtagamtam sa kape, matagamtaman pod ang misteryo sa sugilanon nga
nagluhod sa 'imong atubangan" Unsa ka ha kini nga sugilanon? Mao na ni
ron, ang misteryo nga nagpahipi diha sa ordinaryong ilimnon. Di ba kaha
mao na ning balak?

Kalingawan man usab ning balak, makalingaw sa magbabasa, makaagni sa
pagbasa, makapainit sa tiyan ug sa handurawan sa magbabasa.


Kape, itlog ug monggos. Ordinaryo ra gyod sila. Apan nahimong mga balak.
Dili ba na misteryo?

Lubi
pangadye

balaan nga makagagahom,

tagai kog lingin nga panabot.

tudloi kong mangayo sa wala.

hagki ang akong kalag

aron kini maglipang –

aron kakat-on ko og tahod

sa tanang mga butang

nga wala ko panggaa.

himoa kong tinuod nga tinun-an

sa mga lihok sa mananap,

sa panahon, ug sa palibot.

gasahi intawn ko panagsa

og sakit sa paglimot.

ug pasayloang gakalampati ko

og sabot sa kamatuoran

ug sa gibutyag sa gigamyon

sa lusok sa monggos

dinhi sa akong palad –

ug ako, niining kalibutan.


-- Adonis Durado

Bugtong

Kung magpatawag ang hari og kumbira,

Magpatumba siyag elepante aron litsunon.

Ug sa tiyan niini idasok ang kinahumotan

Nga lamas, inubanan sa tinibuok nga baka.

Ug sa tiyan sa baka, ilimin ang dugang lamas

Nga gipatabanan og tinibuok nga baboy.

Sa tiyan sa baboy, ang tinibuok nga kanding.

Ug sa tiyan sa kanding, ang usa ka manok.

Ug sa tiyan sa manok, ang usa ka buntog.

Ug sa tiyan sa buntog, ang usa ka itlog --

Nga igahin pirme sa mapinanggaong hari

Alang sa iyang bugtong nga prinsesa.


-- Adonis Durado

kapeng hamabaw

inimnang kape sa tasang kabang
puti ug itom nga lingin
ug may gitas-ong unom ka pulgada

gipatong sa lamesa
hamabaw pa ang nahabilin

gibuhi ang dugo sa katulugon
tibuok palibot nangalimyon

misalom ang mga ngabil
natagamtam sa dila

kalami sa init nga kape
naghatag ug kinabuhi

ning pagtukaw sa atubangan
sa balak nga gisugilon

sa sugilanong nagluhod
sa imong atubangan

--Hazelen Calumarde

Gikan sa: Baybayon

20090615

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Hulyo 2009

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Hulyo 2009

56 ka balak ang midagsa. Ug kon imong basahon, labi na sa kabuntagon,
matilawan ang kalingaw ug kahayahay.

Daw dula sa duha ka 'dimension' kun sukod sa balak ug sa magbabalak
makita diha
sa 'Garay sa Tawong Di Kamao Mobalak' ni Alan K.Caña. Human magaray ang
balak, may nagpahimangno, dili daw siya kabalo mobalak, sama ra pod sa
pag-ingon
nga ang balak dili balak. Ug matod pa nila, bitaw, ang balak, dili
pulong balaknon. Kay di ba ang balak... "lumoy ang bidlisiw sa adlaw nga
midapat sa akong panit morag halok sa gamayng bata"? Ang balak, dili
pulong. Ang balak kuno sama sa halok sa hamtong, dili na kinahanglan ang
pulong.

Tungod kay naglinog ang kalibotan sa kasingkasing ni Abay Alan, daw
nahugno nga gambalay sa gugma kun ang gihandom sa nahigugma. Makaguol.
Kon dili man ni linog, kalamidad ra gihapon sama sa 'Huwaw' nga maoy
iyang ulohan. Kining iyang hinikay nga kasinatian, kasagaran natilawan.
Bisan handurawan lamang, apan dugo ang gipinta niini. Init ang agay sa
dugo gikan sa nahugno nga kasingkasing, sa pagka pildi diha sa nataran sa
gugma. Dili tiaw ang gugma, makapasmo kon ang hinukad, dili alang kanimo.


Morag naa sa luyo sa sa pultahan sa simbahan kun sa kisame ang halangdon
nga tiki apan sa tinuod lang bisan naa sa langit-langit sa atop, gakamang
intawon. Kining balak, 'Mga Manimbahay' ni Ric S. Bastasa, morag tinuod
morag dili. Ug kon, sublion og basa, makaingon ka nga sambingay usab
kini. Alas 6 sa hapon nahagbong ang tiki samtang si Manang, garosaryo nga
ga-inusara. Dili ba diay daghan ang sambingay sa kamatuoran? Di ba may
kaatbang yuta? Di ba may kaatbang ang kisame? Basta sama sa tiki nga
gapahipi, mahagbong ra gihapon, kana, kon dili ma-ipit sa sira sa
haw-ang nga simbahan.

Kon unsa man, ang mga balak sa Baybayon gahulagway sa kalibotan sa
kamatuoran, handurawan, kasinatian, pagtuo, ug uban pang lamas sa
kinabuhi ubos sa lamdag sa kaamgohan kun kahimatngonan sa magbabalak.


Lubi


Kining mosunod mao ang gihisgotan nga mga balak:

garay sa tawong di kamao mobalak

bugnaw ang huyoyhoy sa hangin
nga misapigad sa akong aping
buntag sayo sa akong pagmata

mga dahong laya sa mansinitas
hinay-hinayng nangatagak
sa umog nga tugkaran

mga gihay sa sagbot nga balili
gikapyotan sa kamig nga yamog
nananghalok sa yuta

lumoy ang bidlisiw sa adlaw
nga midapat sa akong panit
morag halok sa gamayng bata

kanindot untang himoan ug balak
sa gibati ko karong buntaga
agda kanako sa akong kasingkasing

apan
unsaon man
di man ko magbabalak

kalawaton ko na lang
ang kalalim nga gihalad
karon sa kabuntagon.

--Alan K. Caña


Huwaw


Taud-taod nang walay sagbot
sa daplin sa dalan.

Nagmala na lang ang tunaan..
Nag-uga na ang kahumayan.
Ug wa nay bisan usa ka mais
nga nagbarog sa daruhan....

Nipis na lang kaayo
ang agos sa tubig sa dakong sapa…

Sihag na ang kanhi
huot nga kalibonan.

Nahanaw na ang mga saging
nga nagpunsisok sa tiilan sa bungtod

Uga! Uga! Uga!
Uga ang tibuok kong kalibotan!

Wala nay tubig.
Walay kahoy,
sagbot ug tanom.
Wala nay bulak.

Wala nay bisan gamay na lang nga mugna
nga moturok pa ning akong kasingkasing!

Wala nay bulok ang kinabuhi,
sukad akong nasuta ug nahibaw-an
nga siya ug dili ako
ang matuod mong gihigugma.


--Alan K. Caña


mga manimbahay

giihap nako
mga dise-otso kabuok
ang nanimba karong
buntaga
ang simbahan
morag haw-ang
kaayo
ang hangin naglapos
lapos sa
mga dagkong bintana
og ang mga langgam
naglupadlupad
niining dakong
hawanan sa mga
santos


ang miawit sa
responsoryo
nga konsehala usab
ning lungsod
namong mingaw
haskang yabaga
mora bag ang iyang
tingog
gilukat pa sa
lalom kaayong
atabay

og ang sakristan
nga nagkilingkiling
sa bagting
bulingiton og
dagway

ang tigbagting sa
kamapanaryo
opaw, niwang
og morag dunay singko
sa ilok

ang manang nga
tig-lead sa rosaryo
sa kaadlawon
nag-inosara lang
kay nag-iyahay na
og panglupad
ang iyang upat
ka anak nga
dalaga

ang kantora dunay
siging giguyod-guyod
nga anak nga lalaki
nga giuban na
nga para gasto lang
mokurog ni siya
kon imong
tutukan

ang among bag-ong
kura paroko
gustong mag-abogado
og karong gabii
ako ang iyang
maestro

daghang iti ang altar
sa simbahan
og wala magtarong
ang mga sinaligan nga
gitahasan og
pagpanglimpyo
sa matag adlaw


bag-o lang
mibalik og simba
ang akong amigo
nga kontra sa
among ex-kura-paroko
nga gibalhin na og
laing simbahan

og ang babayeng
nauyab sa among
kanhiay nga kura paroko
nag-uli na man diay
kuno sa iyang
banang nagpagsug-o

--Ric S. Bastasa


Gikan sa Baybayon, http://balakbisaya.blogspot.com

20090612

Malipayong Adlaw sa Kagawasan

Hulyo 12, 009
Malipayong Adlaw Kalubihan
Malipayong Adlaw sa Kagawasan

Malipayong Kasaulogan
Unsa nga Kagawasan ang dugang i-saulog sa atong Nasod nga Pilipinas?
Unsay dugang nga Kagawasan alang sa atong katawhang Bisaya?

Ang Kalubihan naghinaot mokaylap ang /Kalambigitan Bisaya, Kalibotang
Lunsayng Binisaya/.
Kalamboan ang bunga sa Kalubihan nga gimanggad. Hingpit ug
pangkinatibuk-an kun malukpanon nga kalamboan sa kinabuhi isip Bisaya.
Kalamboan sa atong kaugalingon, lakip na'ng kaugalingong tanaman kun
kultura ug pinulongan.

Mga taga-Kalubihan,

ipalanog ta ang tingog sa atong nasod, ang dungog sa atong kaliwat.
Labyog Bisaya! I-palanog alang sa dugang nga kagawasan ug kalamboan.

Padayon ta'g labyog-labyog sa Kalubihan
Padayon sa panikaysikay diha sa imong payag sa Kalubihan.

Kaabay,
Lubi

20090609

Unsang Semana sa Hulyo 2009 sa Baybayon

Baybayon: Unang Semana sa Hulyo 2009


Gikan sa 73 ka balak ania ang 3 ka dalit alang sa atong kalingawan. Gilas sa pagkabisdak diha sa balaknong panghunahuna ug pagbati ang gipadayag luyo, ubos, taas, hubo kun diha sa dulom,kangitngit, may dan-ag kun kahayag, diha sa kasilyas, sa panimalay, sa trabaho, sa simbahan, kun bisang asang dapit
nga gapabuhagay ang magbabalak sa iyang sensibilidad.Daygon ta ang inodoro

Wala nay mas halangdon pa
kaysa sa uyamot nga inodoro.
Sumbunganan, kumpisalanan
sa pinugngan nga sikreto.
Hungawanan, habwaanan
sa gikalibangang pagbati.
Kiniy dunggan nga mamati
kanunay sa tawhanong
tawag sa panginahanglan.
Ang trono sa kadungganan
sa hari ug sa timawa,
sa santo papa ug sa erehes,
sa pilosopo ug sa way tahor,
sa terorista ug sa heneral.
Way paltos kining mosapupu
sa di ka kahilisag pagtuo,
sa nagka-igit-igit sa suliran,
sa gipangtubol sa konsensya.
Busa, tinahod kong higala,
idalit ta sa balaang inodoro
ang kinahugtan tang utong.

-- Adonis Durado
pagkahuman niining tanan

pagkahuman niining tanan
lantawon ko ikaw
nahinanok ka pa

idibuho ko ang larawan
sa usa ka tutok nga
nakiglambigit sa kaanyag
anang kahilom

mobangon ko og isul-ob
ko og balik ang akong pantalon
nabati mo ang kasikas sa akong
pagkabalisa
mimata ka og milantaw usab
kanako
usa ka hubo nga kalag nga
mobalik og suot sa iyang lawas

gibalikan ko ikaw
mitupad ako kanimo
nag-iyak ka pabalon sa akong
pagpanamilit
gidapion ko ang akong kamot
sa imong ngabil
og gipapas ang imong mga luha
nga mibanaw diha sa
imong aping

namalihog ako
nga pagkahuman niining tanan
ilubong natong duha
ang mga tam-is nga handurawan
diha sa mga balas
sa tumang kalimot

magpakahilom ako
sama sa pagsulsi nimo sa nagisi
nakong panyo


--Ric S. Bastasa


Saputon ko kung tawgon ko nimog sapyot

Ibutang ta lang nga mabaw kog kigol --
mubo rag pasensya -- maong dali rang
saputon kung tawgon ko nimog sapyot.
Apan timan-i bayang ang atong sampot
sumpay ras utok. Ug kung imong initan
ang akong lubot, way tiawng gituhik
mo ang igot-igot sa akong pagkatawo.
Sige, ibutang ta nga sapyot kog lubot,
apan igwad baya kaayo kog hunahuna.
Ug maantigo nga motaod sa akong
kibot dihas akong baba: Animala ka!
Pisteha ka! Panuwaya ka! Koleraha ka!
Ka hinawayon gud nimo, inataya ka!
Kung kalimot kag panamin sa imong
kaugalingon, pwes, pahinumduman tika:
Kanang lisngag mong ilong, manghod ra
nas tambutso. Kanang lihang sa budlat
mong mata, kaagian nag trak de karga.
Kanang dangas mong agtang, pwedeng
katugpahan og traynta ka helikopter.
Kanang dunggan mong tangkag kaayo,
kuwangan nag kasko aron kalayagan.
Kanang imong pangag lupig pay gabas!
Imong suwang lapad pa sa planggana!
Ang lagom mong wait itom pas alkitran!

-- Adonis Durado

20090529

Balita Kalubihan

Mga Abay,

Gapadayon ang panikaysikay sa Kalubihan alang sa panglantaw nga
magkalambigit ang tanang mga Bisaya ug molambo ang
kalibotang BINISAYA
/
Ang Kalubihan, Kalambigitan Bisaya, Kalibotang Lunsayng Binisaya./

Unsay bag-ong gisugdan karon? Ang dagitabnong mantalaan sa Kalubihan,
BALITA KALUBIHAN, gihimo
aron kalingawan sa mga taga-Kalubihan labi na sa mga tigsulat og mga
balita ug panahom mahitungod sa mga panghitabo sa ilang
kaugalingong palibot, kun kalibotan.Adtoa lang sa:
http://balitakalubihan.ning.com

Kon interesado, /sign up/ lang. Dayon.
Sugod pa lang gyod ni, usa pa lang, si Joe, ang naghinamhinam nga
miboluntaryo sa pagsulat kun pagtaho sa mga balita gikan sa iyang dapit,
sa Cagayan de Oro.

Kon kinsay interesado nga mahimong tigsulat ,tigdumala, tig-edit, ug
uban pa dinhi sa Balita Kalubihan padayag lang sa kahinam, aron
imbitahan ug mahimong kaabay
sa maong proyekto. Sulayan lang ni. Sulayan og pulos sa mga himan sa
/dagitwanang/ (cyberspace) kun sa /tingbigit/ o/ tilingbigit/
(internet) . Pahimuslan nato kining /katilingbigitan /alang sa
pagpauswag ug pagpalambo sa atong pinulongan, kultura kun katawhan.

Padayon ta sa pakiglambigit. Puslan ta ang /tingbigit/ o /tilingbigit/
(internet)

Kaabay sa panaw,
Lubi

P.S. Makalingaw ni basahon, makataas og kilay:
http://www.wired.com/culture/culturereviews/magazine/17-06/nep_newsocialism?currentPage=all

20090525

Baybayon 24-25

Karong Mayo 24-25, midagsa sa Baybayon ang 27 ka mga balak,
may pipila naggaray kabahin sa relasyon, sa kaminyoon, panag-uyab ba
hinuon, sama niining mosunod:


Ang Hardin sa Akong Galamhan, ni Ric S. Bastasa, simple ug deretso sa
punto, lunhaw nga handurawang sa kabulakan, matunok ang patakag pamulot.
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/ang-mga-hardin-sa-akong-galamhan.html


Mahadlok Kong Mangimbitar Nimo Sa Balay, ni Adoni Durado, bug-at ang
pagbati, apan makahuloganon, bisan kahadlok ang galubog sa lim-aw,
milutaw gyod gihapon ang talagsaong kaisog sa paghigugma, matahom sama
bulak sa lotus
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/mahadlok-kong-mangimbitar-nimo-sa-balay.html

Ginapos Sa Handurawan, ni Hazelen Calumarde, dayag ang ang pagbati,
masabtan ang kasinatian
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/ginapos-sa-handurawan.html

20090524

Mayo 21-23 sa Baybayon

Mayo 21, 22, 23

midagsa ang 42 ka mga balak sa Baybayon ga-asoy sa mga tawhanong
sugilanon sa yuta nga may tinipigang balak lambigit sa langit.

Usa Ka Dekadang Kaminyuon, ni Adonis G. Durado

http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/sa-usa-ka-dekadang-kaminyuon.html

Pakighiusa sa Bathala, ni Candice Salazar

http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/pakighiusa-sa-bathala_21.html

Nianang Adlawa, Nawani ko ang Ginuo

http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/nianang-adlawa-nawani-ko-ang-ginuo.html

20090521

Mayo 19-20 sa Baybayon

Mayo 19-20

Miabot sa Baybayon ang 23 ka mga balak, sama niining mga balak nga
nanghimuta pa lamang sa kabuntagon
apan gihadla na dayon sa higanteng bug-at, bug-at nga hagit sa
paglimot, sa pagkatagak, sa kainit.


Drama Sa Duha Ka Kamot, ni Ric S. Bastasa
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/drama-sa-duha-ka-kamot.html

Ang Pagkatagak, ni Candice Salazar
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/ang-pagkatagak.html

Ang Hagit Sa Adlaw, ni Hazelen Calumarde
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/ang-hagit-sa-adlaw.html

20090518

Baybayon Mayo 18

May 18:

May 19 ka mga balak ang midagsa sa Baybayon.
Nag-asoy, nagtigmo, naghulagway og talinghaga sama niining pipila,


Paghandum sa Akong Puppy Love,
ni Ric S. Bastasa, kon mainom pa lang unta balik ang kagahapon sa
batan-ong gugma.
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/paghandom-sa-akong-puppy-love.html

Makawalhon
ni Adonis Durado, simple, makalingaw, matalinghagaon.
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/makawalhon.html

Tigmo sa Moralidad
ni Ric S. Bastasa, kon unsay tubag pangutan-a si James Joyce.
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/tigmo-sa-moralidad.html