20090930

Baybayon: Kataposang Semana sa Setyembre 2009

14 ka balak ang midagsa sa Baybayon

Adunay naghisgot kabahin sa kawayan sa ilang tugkaran, aduna poy nagbutyag sa iyang kasinatian daplin sa Baybayon.

Tagamtama ang diretso nga pagpasinati ni Ric S. Bastasa sa iyang kasinatian diha sa iyang balak nga Lawiswis Kawayan. Ang Kawayangihulagway usab ni Eric E, gipintal kini sa iyang mga balaknong pulong.Masinati pod nimo ang tanaman nga nalandongan sa mga dahon ibabaw sa iyang gilingkoran. Mohanduraw sa pinintal nga balak ang magbabasa, dayon iyang makita ang gikahimutangan sa magbabalak ug sa tanaman.


talimad-an
ni Ric S. Bastasa, usa ka balak nga masinati, kun nag-aghat sa pagsinati sa giulohan niini nga tema kun kasinatian.


Lawiswis Kawayan

naglingkod ko ganihang buntag
sa among bangko
didto sa veranda
og sa wala damha
nakita ko ang kawayan sa kilid
sa among balay
nga mitaas na og milabong

nindot ang akong gibati
nga mora bag ang akong kasingkasing
kalit nga nakakat-on unsaon
pagsayaw diha sa hangin

ang akong mga mata nangalipay
nga mora bag adunay miabot
gikan sa halayong dapit
nga dugay ko na nga wala makita
og karon ania
mihalok sa akong aping

--Ric S. Bastasa

Ang Kawayan


Sa akong paglingkod-lingkod sa ti-ilan ning dakong kawayan aron pagpahulay nonot sa pagsubang sa haring adlaw
Akong nakita ang bidlisiw sa adlaw nihalok sa lunhawng mga dahon aron sa paghatag og katahuran ning sayong kabuntagon
Ang hoyohoy sa hangin nag-iyahay sa paggakos sa matag dahon aron isayaw ang iyang katahom.

Kung imo kining sud-ongon ang mga dahon sa kawayan murag mga lusok sa mga luha nga nangumbitay sa iyang puno-an.
Ug samtang kining akong huna-huna nagduhiraw og walay tumong kung asa idunggo kining akong pangisip nga gidasig sa katahom sa palibot.

Pero sa tanto nakong liraw napadpad kining akong mga mata sa mga tanaman nga nag-alirong duol sa ti-ilan sa puno-an sa kawayan, nga nagyogpos kay wala makatilaw sa halok sa kainit sa adlaw kay gi-agbayan sa mga anino sa mabagang dahon sa ibabaw ning akong nahimotangan.


--Eric E

talimad-an

og nahimong samin ang imong
mga pulong
naaninaw ang ikaw sa mga
silaba
nga misilab sa akong galamhan
sama sa
akong nakita nga hulagway
atubangan sa
kahayag sa mga sagbot og
kahoy
nga atong gidauban
pagkahuman sa pagdap-ig
sa atong mga pus-on
og pagduladula sa atong mga dila

niadtong gabhiona ambot
og natalimad-an mo ba
nga wala ang bulan og ang
mga bitoon
mora bag nahisama sila sa
mga anino
nga nagpahipi na lamang
sa baga kaayong mga
dahon sa punoan sa
mga kahoy
didto sa daplin sa
puti kaayong mga balas
sa baybayon

--Ric S. Bastasa

20090929

Baybayon: Ikatulong Semana sa Setyembre 2009

Baybayon: Ikatulong Semana sa Setyembre 2009

16 ka balak ang midagsa sa Baybayon, pipila ka mga balak ni Ric S. Bastasa naggaray sa inato nga kasinatian sa pagkapuol, panag-away, ug pangindahay .ang pagkapuol

na tan-awa
miabot ra gayod ang
imong pagkapuol
sa pagsunod-sunod
sa akong mga
tunob
kay seguro abi
nimo og aduna kay
makita sa unahan
kay abi nimo
og aduna ako'y
padulngan
og hantongan

dugay ko na ikaw
nga giingnan
nga wala ako'y
padulngan
og wala usab ako'y
gisundan og wala
usab ako labaw sa
tanan
nga sumdanan

buta ako nga
naghimo sa akong dalan
nagdampas sa
baga og daghan
kaayong kasagbotan
naghawan
nanglimpyo

bungol ako
og wala ako'y nadungog
sa mga tanghaga nga
nakigsulti kanako

amang ako
sa akong gibati
og bisan pa man seguro
og duna'y mga pulong
nga namugna sa
baba sa akong
kasingkasing
dili og dili ko gayod
kini isaysay kanimo

miabot na ang
pagkapuol
og busa ania ako
nagpasalamat
pag-ayo kanimo

--Ric S. Bastasa


una hirundo non facit ver

ang usa ka
maya wala nagtimailhan
sa pag-abot
na sa ting-ani

dugay nang nagpaabot
ang gugma
sa pipila ka tuig
namintana ang imong
kasingkasing
sa abog kaayo nga
kalsada

og miabot ang gugma
og nalipay ka
abi nimo og ikaw ang
iyang tuyo.

dili baya.

--Ric S. Bastasa

graviora manent

dili na kinahanglan
ang paglalis
kay sayod ka
nga ang mas bug-at
mao gayod
ang imong ipabilin

ako ang mobiya
diha sa usa ka gaan kaayong pagbati

--Ric S. Bastasa

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Setyembre 2009

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Setyembre 2009

23 ka balak karon sa BaybayonAng Galamhan ni Candice Salazar matahom pagkagaray. Kon imong makita ang iyang dughan, ang galamhan sa iyang balaknong kalag, nindot gyod bisan gitabonan sa ulan sa mga balaknong pulong.


dag-om ni Ric S. Bastasa daw bug-at nga ulan, nahulog sa tig-a nga pagbati. Haom ang mga pulong nga nangahulog niining balaka, midagayday daw busay.

Mantra ni Ric S. Bastasa, way laing himoon, balik-balika lang og basa.

Ang Galamhan

Haw-ang ang hangin.
Way timik ang lawa
diin nahulog ang anino
ug ang balilihan mikunhod
sa dihang hingkod
na ang kangitngit

Ang kunuhay'ng makinaadmanon
misalikway sa
kalawom sa galamhan
nga kung tuki-on
may tubod nga molapas
pa sa kamatayon

Sa dihang ang
kahayag sa bulan
inanay'ng napalong
ug misambog na sa banagbanag,
miusbaw ang mga
nahi-agom nga nahikalimot
na sa ilang damgo

Mabaw ang akong pagkatulog.
Ang akong amahan
nabuhi apan gilansang
pag-usab sa krus

Mga luha'ng mituhop
sa lumalabay nga
kagabhion

way sangkoanan...

--Candice Salazardag-om

dag-om
and sud sa imong
hunahuna

og sa kabug-at
sa imong
gibati

nahulog ang mga
luha

ang tanan
nahug sa
tig-a ko nga pagbati

gipangita mo
ang akong kasingkasing

dugay ra kining
nawa

--Ric S. Bastasa


mantra


Dios nga gamhanan
Dios nga manggiloy-on
Dios nga matood
Dios nga akong agalon
Dios nga dalaygon
Dios nga dili limtanon
Dios nga manggihatagon
Dios nga Amahan
Dios nga Anak
Dios nga Ispiritu Santo
Dios nga Timaan
Dios nga balaan

Akong Dios
nga Nagmugna kanako
Ikaw na ang bahala
kon asa ako isangko

--Ric S. Bastasa

Baybayon: Unang Semana sa Setyembre 2009

Baybayon: Unang Semana sa Setyembre 2009

20 ka balak miabot sa Baybayon

Yano nga pagkahulagway, daw gihipos lang nga habol, kining hilisgotan sa ugma, karon, kagahapon, gihipos dinhi sa balak nga SAKTO KA ni Ric S. Bastasa.

Wa poy lalis ning balaka, samtang ako nagpaabot, ni Ric S. Bastasa, nga nagapos sa kaugalingong desisyon sa pagpaulipon bisan tuod abli na ang pultahan sa kagawasan. Simple lang nga pagkahulagway niining tulukibon nga tema sa atong kagawasan.


Sa kitang duha ni Ric S. Bastasa nagduyog ang duha sa ilang gibati ug gisaw-an. Kon unsay ilang gigunitan ug gibuy-an, sila la pod ang nasayod. Sila ug ang ilang handurawan.
ang ugma
umaabot pa
busa wala pa

ang kanhiay
nga kagahapon
nahuman na
og busa wala
na usab

ang karon
mao ang ania sa atong mga kamot
nanghaploy
ania sa atong ilok
nga sarang kagilok
ania sa atong utok
nagpaitok-itok

busa karon
ako nagpaaron-aron
sa karon ako
nagpatiurok
morag manok akong
mitugtugaok
sa tumang kahubog
sa akong kalipay

isunod na nako ang ugma
og ang kagahapon
sa habol ako na nga pil-on
og hipuson sa dayon

--Ric S. Bastasa
dili baya lalim ang magpaabot
sa wala,

nagsakit ang akong mga tiil
og tindog

og ang akong kamot naglaylay
anang pagkalaay

matag oras sa matag gabii
gipaabot ko ikaw

giampo ko nga unta
ikaw ilubong ko na sa kalimot

nga unta ako sama sa usa ka tamsi
nga ania nasulod sa hawla sa usa ka gugma

makalupad na unta sa kahanginan
sa akong kagawasan

apan naunsa ba
nga bisag abri na ang maong hawla

ania man lang ako gihapon
nagpapriso sa imong mga bukton....

--Ric S. Bastasa
itom nga langgam ang kagabhion
og sa iyang mga pako

mibatog kini tupad kanato
og kita nalooy kaniya nga gutom og uhaw

og ato kining gilawgan
sa kaputli sa atong gugma

kitang duha diha sa atong mga gakos
halok og sa atong mga kamot

gipalupad na usab nato ang kagabhion
paingon sa sunod nga isla sa atong mga handurawan.

--Ric S. Bastasa

Baybayon: Kataposang Semana sa Agosto 2009

Baybayon: Kataposang Semana sa Agosto 2009


11 ka balak ang midagsa sa Baybayon ug usa na niini mao

Ang Bato ni Ric S. Bastasa
diin gihulagway ang paghumok sa batong kasingkasing tungod og alang sa gihigugma, nangaliyupo sa panganod nga modalit og ulan, bisan yamog lamang. Nindot ang gihulagway. Tataw kun tin-aw. Tiaw mo na, ang bato nahimoan og pagbati nga kasingkasing lang unta ang mobati.

sa pagkahanaw sa kataposang alibangbang ni Ric, mabatyagan pod ang kamingaw sa nawala o nahanaw.

ang gawas sa akong kalibotan ni Ric, nahuman sa panghupaw gikan sa ngiob nga dughan kun huot nga pangisip nga naipit sa kahayag ug kangitngit, sa kalami ug kapait.Ang Bato

kaniadto
ang bato walay labot
sa iyang palibot

hilom lang siya
nga nagpatong
sa lapok
sa kilid sa sapa

ang panganod
nga maanyag
naglagot kaniya

ang iyang katahom
wala maambat
sa bato nga
wala na maghandom
og pahiyom
bisan pa sa
balod sa tubig
o sa katawa sa
ulan


apan karong adlawa
gitulon sa bato ang iyang garbo
misangpit sa ngalan sa
panganod
nangayo og ulan

ang iyang higala mga
lumot hapit na nga mamatay
sa kauga sa iyang
lawas
sa pagpangliki
sa iyang palibot

bisan og supak
sa iyang pagkabato og
kasingkasing

miampo ang bato
nagpakilimos bisan na
lang og
usa ka yamog sa dahon
bisan lamang og
usa lamang ka tulo
sa ulan
sa kaadlawon

mabuhi lang ang iyang
gihigugma


--Ric S. Bastasa
sa pagkahanaw sa kataposang
alibangbang

mingawon kita sa hangin
nga gikan sa iyang puti nga pako

og sa matag dahon nga mahulog
sa sanga sa kahoy

atong mabati
ang iyang pagkawala

--Ric S. Bastasa


ang gawas sa akong kalibotan

naglakaw ko gabii
sa fuente
lapos sa jones

gusto ko nga
malingaw
apan ngiob
kaayo ang
dalan bisan
pa sa kahayag

wala ko ambata
ang babayeng
mitutok kanako

misud ko sa
shakey's
nag-order og
greek salad
parisan sa
chocolate sundae
og mojos

milingkod ko sa
daplin og
adunay bata nga
niwang kaayo og
gakiang
hugaw kaayong
tan-awon og
mibukhad sa
iyang palad
nangayo

gibira kini sa
gwardya palayo
sa samin nga
dingding

giuna nako
og kaon ang sundae
og wala na ako
mag-ambat sa
lakaw sa kinabuhi

pagkatam-is
sa chocolate ice cream
pagkalami sa
red cherry nga
akong gidula-dulaan
sa akong dila

ahh, Dios na ang
bahala sa tanan......

--Ric S. Bastasa