20070228

Mga Butang Kalab-oton

Mga Butang Kalab-oton
[Hubad sa balak "Desiderata" ngadto Sinugboanon ni Omar Khalid]

Padayon sa panaw bisan pa sa kaalingisig ug katulin sa panahon.
ug hinumdomi unsa ang kalinaw diha sa kahilom.
Kutob sa mahimo away pagtalaw.
Magmabination ka sa tanang tawo.
Isulti ang imong mga kamatuoran sa tumang katataw ug kamainampingon,
ug manalinghog ka sa uban;
kay bisan ang mga sa kabos sa kaalam,
may kaugalingong mga kasugiran.
Likay sa mga huwabon ug mapahitas-ong tawo
kay sila makasamad sa kalag.
Kon itandi mo ang kaugalingon sa uban,
makawang ka lang ug masakitan,
kay sa tanang higayon may labaw ug may ubos kanimo.
Magmatagbawon ka sa imong kalamposan ingon man sa imong mga laraw.
Tutoki ang kaugalingong mga tinguha, hinunoa, magmaaghop;
usa kini ka tinuod nga bahandi sa mausabong dagan sa panahon.
Pagmatngon diha sa mga kalihokan;
kay ang kalibotan puno sa lingla.
Dili unta makapabuta kanimo kon unsa mang birtud nga imong nahuptan;
daghang tawo ang naninguha sa taas nga kahibalo;
ug sa bisan diin, ang kinabuhi puno sa pagpakabayani.
Magmatinud-anon sa kaugalingon.
Labaw sa tanan, ayaw pagsalig sa pagbati,
kun sa kamadali-dalion sa gugma.
Kay atubangan sa tanang mga kapuol ug kahaw-ang,
malawos kini sama sa sagbot.
Kalawata sa kamapaubsanon ang tambag sa katuigan,
ug hinay-hinayng isalikway ang mga butang sa kabatan-on.
Amumaha ang kalig-on sa espiritu kay kini ang malig-ong taming sa kapakyasan.
Apan ayaw linglaha ang imong kaugalingon sa dulom nga mga paghanduraw.
Daghang kalisang nga nahimugso sa atong kalapoy ug pag-inusara.
Luyo sa bug-os nga disiplina,
magmatinud-anon ka sa kaugalingon.
Anak ka sa kaliyongan,
Sama sa kakahoyan, sa kabituonan;
may katungod ka usab nga manikaysikay dinhi.
Tataw man kun dili kanimo,
walay duda nga ang kaliyongan naningkamot gayod pagpangga kanimo.
Busa pagmalinawon uban sa imong Diyos
bisan unsa pa may panabot mo Kaniya,
o unsay may imong mga siningtan ug pangandoy,
sa alingasa ug makalibog nga kinabuhi, pagmalinawon sa imong kalag.
Bisan pa sa tanang pagpakaaron-ingnon, pagkamalipaton,
ug basag nga mga damgo,
sa gihapon matahom kining kalibotan.
Pagbalon og pahiyom.
Ug paningkamot nga magmalipayon.

Ang Tigulang

bilib ko ani bay

20070219

Kaabay

Kaabay,

May nadungag nga kaabay, Ryan ang ngalan. Naa siyay kaugalingon nga payag o blog, bisrap.

Akoy

20070214

Strawberry, giputos og chocolate

Marry, Happy Valentine's day, kining strawberry with chocolate gasa nako alang nimo.
Pangitaa lang dire, enjoy sa pagpangita. Google

Wala koy kadate!!!

Day Marry,

Wala diay kay kadate pareha diay ta. Hangtod nga nakadawat kog tawag, katulo pa gyod gapanawag.
"Nasumada na ang imong electric bill, pwede nang magbayad karon". Computerized kun recorded pa gyod nga
tingog sa babaye. Pastilan, pwede pa untang unyaunyaon kay naa pa koy buhaton, apan kay ting paniudto na,
ako na poy nanawag  sa karenderya sa ubos kay magpahatod na lang  unta kog pagkaon kay wa  ko magluto.
"Dili kahatod karon, kay nanguli ang mga trabahante, way makahatod." Nanguli na kay chinese new year na,
tulo na lang kaadlaw! Bililhon pa ni sa valentines' day, kay pangpamilya ni nga okasyon. Gadasok ang mga  terminal
sa train og sa bus. Kon mga intsik nga magdungan og biyahe, na, ayaw na lang og biyahe. Luoy lang ang uban nga dili
gyod kapalit og ticket, dili kauli. Daghan kaayong intsik gabiyahe karon, ang uban gabus na lang.

Gutom na. Humag kaon. Milakaw na.

Hinoon paugnat sa kusog. Ania pa ang mga langgam sa Lunhawng Lanaw, taliwala sa dakbayan. Molabay lang unta ko,
kay gadali akong mga tiil,kulang na lang mobangga na sa gahinayhinayg lakaw nga mga bakasyonista. Apan, wa ko
masayop sa hukom. Mihunong ko kadyot, mipalit og pan aron ikasabod alang sa mga seagulls, gikan pa ra ba nig Siberia,
moanhi lang dinhi sa habagatang Tsina panahon sa tingtugnaw. Nakiglingaw ko nila. Nalingaw gyod hinoon ko.
Bilib kaayo ko sa ilang kahanas pagsalo kun pagdagit sa kinusikusi nga pan. Naay mokalit lang og piko sa pako dayon
simang aron matungnan pagdagit ang pan. Naay, daw mohunong og lupad diha sa wanang sa akong atubangan,
gapaabot sa gutling sa akong pagpitik tinipik nga pan. Kon nalingaw sila, mas nalingaw ko. Kon natambalan ilang kagutom,
akoa ambot unsay gibusog, basta nalipay lang ko, nahatagan og higayon kining gamayng lingaw taliwala sa pagdali.
Silay tag-iya sa wanang ibabaw sa lanaw. Kasayon lang paglupad.Ug kinanindotan nga talan-awon ang kalit og dungan nilag lupad,
daw nakadungog sa sangpit sa ilang pangulo, kay dungan gyod silang mobiya sa tubig ug mopaibabaw sa lanaw. Dayon
moputi sa kaanyag ang wanang sa ibabaw sa kakahoyan tungatunga sa lanaw. Pahiyom, ngisi,paningangha,madagayaon ang mga
panagway ang imong makita sa mga binuhat nga way pako, gahangad, gatan-aw sa kalanggamang gatuyoktuyok og lupad sa lanaw,
samtang siya sa iyang kamot gagunit pa sa tag 1 renminbi nga pan. Wa pa gyod ko natagbaw. Mipalit na pod og pan. Kalingaw ra
gyod! Nakalimot na sa pagdalidali. Ang tawo og langgam nagkasabot tungod sa pan.

Nabayran na. Wa na koy hunahunaon. Kay gi-unhan nakog bayad na ang pila kabulan aron dili ko magbalikbalik kadabulan.
Kay layo ra ba lakwon aron lang magbayad sa telephone bill. Mao na ni ang wa damha nga date. Nahinagboan nako ang akong amiga
nga intsik. Birthday niya, karon gyod dawng adlawa. Ang b-day party gabii, bisperas kuno to, gitambungan sa nagkadaiyang langyaw
nga higala, mga 20 ang nanambong. Lagi wa ko nabalitaan, kay dugaydugayng na kuno kong wala mibutho. Lingaw siya kaayo.
Karon hinoon wa siya kabalo unsay buhaton, kay unya pa alas-says ang iyang trabaho.Tingali mamalit og gift, kay ugma sad mouli na
sa probinsiya, sa Lijiang, usa sa langitnon nga dapit sa Tsina. Ganahan ko didto, nindot ang handoman nako didto. Ako unta paingon sa
paborito nako nga Cafe, gabitbit sa akong laptop. Apan ingon niya, daot daw ang wireless internet karon didto. Miadto na lang mi
sa French Cafe. Didto na lang gipadayon ang nasugdan nga valentayn's date nga gihikay sa kapalan nga pak-an. Niabot ang among
order nga cake nga gidayandayanan og pula nga strawberries, may pakapin pa nga pulang rosas, pula gyod kaayo nga way sama gawas
sa mga pasumbingay sa gugma. Miorder kog orange juice (og taodtaod,kape).Siya nagkape pakapinan og french fries. Ibabaw aning
mga pagkaon, daghang sugilanong naladlad. Mga tipaka sa kagahapon natipak. Ang liso sa kalipay mitumaw, mailagsik nakakitag
adlaw, nakasimhot og hangit ug sa yuta nga gahinamhinam nang mogakos kaniya. Daghang pahiyom sa palibot, kay daghang malipayon nga
binuhat karong adlawa, kasagaran naggunitay og kamot.  Nag agbayanay. Nagkadaiyang hulagway...ubayubay ang gabitbit og bulak,
may lab-as ug buhi, ug may plastik. Dili mahulagway tanan dire, kay unsaon pagpinta sa dili matugkad nga kahinam sa kasingkasing sa
lalaki nga gahatod sa bulak alang sa iyang pinangga, o kaha sa babaye nga gagunit sa bulak, gamaya,galangi...dili madrawing ang pagbati
hinungdan lamang sa usa ka bulak, sa usa ka simbolo sa kadaghan nang gihanduraw?Dili ni masulat. Kay ang makabalo ani, kadto lang
naghatag og kahulogan sa Valentines day.

Laktoron na lang ang estorya, tawhay sa gawas mi sa lawak sa Cafe, kay puno na ang ubos ug taas. Apan sa gawas, nindot. May adlaw.
May dalan. May gagabasgabas og labay ang mga tawong giputos sa nagkadaiyang bulok ug hulagway.  Samtang kami nagsalosalo sa cake
og sa french fries, nag-inambitay sa mga sugilanon sa kadasig sa kinabuhi nga tukmod sa hagit kalipay nga nangimbabaw. Mga pasumbingay
nga pinupo gikan sa mga sanga sa kasinatian, nga kon iasoy na gani, dili ba lalim ang pagtuhop sa alimpatakan kun panumdoman sa kalag.
Samtang ang kape gidimdim bisang wa butangig asukar, lami gihapon tungod sa katam-is sa cake. "Gusto ba ka motilaw sa akong cake?"

Espesyal nga cake ang among gisalohan kay daw kasingkasing ang hulagway, lamian ang gipurongpurong nga strawberries,
miagni nako pagkanta og 'happy bday' nga kinasingkasing alang kaniya. Kon makahigayon, tingali makagawas ko unya, apan dili ko kapanaad.
'Kay naa koy panaw usab nga pangandaman', mao say gihunghong sa akong kahiladman.


Simple lang nga valentine's date...pero nasimhotan pati mga tinabonan sa panahon, naukay ang mga kagahapon, ang liso sa
nga naglaom, nakaangkon sa katumanan, dungan sa pagsiak sa mga takna, pagkapulpog ngadto sa mga gutling sa kalingaw
nga gisaw-an. Tungod sa tinud-anay nga binayloay, mibukad ang pultahan sa pagbati, miabli sa mga panid sa tinipigan,
samtang gapadayon og saulog ang  nagkadaiyang bulok sa katawhan tungod sa nagkadaiyang hinungdan ning adlaw 14
 sa Pebrero, adlaw sa kasingkasing, alang sa kasagaran. Adlawng natawhan alang sa akong higala. Adlaw nga
bulahan alang pod nako, kay ang akong higala maoy akong kadate sa espesyal niya nga adlaw. Malipayon nga adlaw.
Kasaulogan sa kinabuhi, nga wala nahikawan, wala malimod.

Gikusi ang akong kasingkasing, sa dihang miagi kog lanaw ug wala na didto ang libolibong langgam. Bisan usa? Wala
na gyoy nagtikawtikaw. Luyo sa akong dughan, nagkanayon, maayo na lang kay sa kataposang higayon midesisyon ko
nga mohunong, mopakaon, makighagwahagwa sa mga seagulls.

Akoy
2007.02.14
-----------

Hay kalame ra huna-hunaon kung naa kay kadate karong adlawaha
Valentine's gud!!sos kung wala gani kay kadate maypag magpaligis
nalang 'ta ani.
Oh yes jud isa ko sa walay kadate karon mao gani nga nagtrabahotrabaho
nalang ko diri, kay ang naay kadate diri sa among office pwede
moabsent syempre halos tanan samo diri wala poy mga kadate mao nga
kami nalang ang nagdate-date.

Hehehe...

Laina jud aning wala tay kadate oy mura gni tag gitabonan sa langit ug
sa yuta!ok lang untag walay koy kadate basta naay koy bulak ug
chocolate?pero sos pastilan mwaski dahon tawn sa rose o sa bulak wa
jud tawn oyy... hay ako najud!

Marry Joy

----------20070213

Kanus-a nagsugod ang Bisrock?


nagsugod paglanog ang Bisrock niadto pang mga tuig 1994 . apan dili pa Bisrock maoy termino o ngalan niini. ubos pa kini sa gitawag og Bugs Underground Sound Movement nga gipangunahan ni DJ Ka Pedro sa 99.5 RT FM Station. maoy pagsugod og sikat sa banda nga Scrambled Eggs niadtong panahona nga maoy nagkanta sa "Humba" apan dili pa si JR Siaboc ang bokalista (nga nasulod sa Pinoy Dream Academy).
 
apan wala makabuylo sa kahanginan ang  maong Binisayang mga kanta kay lagi, daghan mang lud-on maminaw kay Bisaya man lagi. ang grupong Missing Felimon nga maoy labing sikat karon sa mga Bisrock band, nakasinati usab sa maong kalisdanan kaniadto hangtod nga ilang naabot karon ang pungkay sa kalamposan. dili nila makalimtan nga sa higayong motukar na silag mga Binisaya, biyaan sila sa mga tawo ug maingon nga ang "tag-iya nalang sa trumpa ug Petromax" maoy nagpabilin.
 
nahunong ang Bugs Underground kay nasuko o nasilo ba kaha si Ka Pedro dihang dunay gipahigayong concert  didto atubangan sa Gaisano Country Mall diin imbis moduyog sa musika ang tumatan-aw, kalit man hinuong naukay kay kalit dunay miulbo nga kagubot tali sa duha ka pundok sa mga batan-on nga gidudahang sakop sa managribal nga fraternity sa Akrho ug Tau Gamma. misulti si Ka Pedro sa microphone ug misuway pagbadlong sa nahitabong kasamok aron mapadayon ang nasugdang kalingawan diin maoy main performer ang banda gikan sa Manila nga Rivermaya (maoy pagpuli ni Rico Blanco isip bokalista ug dili na si Bamboo Manalac).
 
apan imbis mopatuo ang  nag-"ramble" nga mga batan-on, gibugal-bugalan ug gisinggitan hinuon si Ka Pedro og: " Bayot ! Bayot ! Bayot ! ! ! "
sukad niadto, gihunong ni Ka Pedro ang pag-"airplay"  sa mga kantang Bisayang rock.
tingali gumikan gyod sa kasuko.
 
unsay naa karon sa mga liriko sa Bisrock?
sagol-sagol lang ang linya sa mga liriko sa Bisrock. apan kasagaran daghang kritiko ang nakasaway sa mga linya sa kanta. usa na niini si bay Tomas. naglabi man gud sa mga kanta pulos mga bastos. gisayon-sayon lang dinhi paglitok ang lagay, oten, bilat sa mga igat, patila sa bisong ug daghan pa... kasagaran pod  dili sakto ang espeling sa mga pulong ug daghan ang nag-ingon nga wa gyoy poetic license . duna usay sayop nga paggamit sa mga pulong sama pananglit sa "na" imbis unta "nga".
 
ang grupong Missing Felimon mao ra gyod ang banda sa Bisrock karon nga dunay maingon nato nga timgas nga mga liriko ug dunay poetic license. gipakita dinhi ni Insoy sa iyang mga kanta ang kamaayong laki niya mosuwat og gumalaysay kun essay sa Iningles. mao ni ang nahimo nilang sakayan nga gihangop sa kadaghanan ang tanan nilang mga kanta. gitandi sila karon nga susama sa malamposong banda sa Manila nga mao ang Eraserheads nga gipangulohan kaniadto ni Ely Buendia (bokalista / gitarista ) ug anaa na karon sa banda nga Pupil. naningkamot usab nga makahimog mga kanta nga dunay "unod" ang banda nga Radstuff diin dunay mga komposisyon si bay Tomas apan wala pa lang maila.
 
kinsay pinakabastos nga banda sa Bisrock?
ang banda nga Econo 140 maoy matawag natong kinabastosan sa tanang grupo. dinhi hubo nilang gigamit ang mga pulong nga giingon natong hilas: oten, bilat, ulok nagnana kay nasira ug daghan pa... mao niy naingnan nga bisan usa, wa gyoy gidawat si Dj Ram sa ilang mga kanta aron unta ipabati sa kahanginan. pabilin silang aktibo apan "underground".
 
dihang nahinabi ko sila bahin sa ilang mga kanta, sila miingon nga dili ang pagbinastos maoy ilang tuyo ngadto sa mga Bisrock fans, kondili, buot nilang ipasupot ang mensahe  nganong ang mga kantang Iningles nga duna usay mga hilas nga lyrics sama sa "fuck you, fuckin shit, asshole etc..."  yano ra man kaayong gipatugtog sa atong mga FM Stations?
 
inyong higala,
nemsi

20070212

Mingaw pas Tirana

Bay Jesse ug Bay Mario,

Mahimong gamiton ang  lunsayngbinisaya
sa pagtanom ngadto.
Ihatod sa tanaman sa  Sugilanon Bisaya
http://sugilanonbisaya.blogspot.com

Karon nahatod na pod nako ang tubag nako
nimo Bay Mario, bahin sa paghubad og langyaw nga
pulong. Gitanom didto sa tanaman sa Pinulongan Bisaya.
http://pinulonganbisaya.blogspot.com

akoy
-------------
Bay Mario,
 
Salamat sa imong tubag, ako pod ning dad-on didto sa tumumanon nga bisrock kabataan.
 
Kadtong imong mga nobela bay, Ipasulod ta to sa atong bag-ong gigama nga blog  sa google. Ipadala lang ni bay akoy ang imong file.
 
Jesse

-------

jesse,
nabasahan ni Mario L. Cuezon sa usa sa mga nobela ni
Jorge Amado nga ang tirana usa ka awit nga mingaw
bahin sa mga tiraniya (tyrannies) sa gugma.
(oppressions of love)
portuguese ang kultura sa brazil pero ang pulong
tirana mao man sad ang atong gigamit.
busa kung mingaw pas' tirana, labaw pa na kamingaw sa
mga awit sa mga panaugdaug o kasakit sa gugma.

nakatabang ba ni nimong impormasyona?

bay mario

Re: [bisaya] Re:Mingaw pas Tirana

Bay Jesse,

wa koy nasayran nga hubad ani bay.

Unang proseso sa pagdawat og langyaw nga pulong, mao gyod ang pagkopya.
Pananglitan: computer.
Ikaduha: angayon siya, binisay-on pag ispiling, 'kompyuter'
Ikatulo: gipahaom sa sistema sa pinulongan, subay gyod
sa iyang pagsabot sa butang, subay pod sa tingog sa iyang pinulongan, sama ani,
dagitabyan.
Ikaupat: katawhan nay magbuot kon ila gyod nga dawaton, kon ganahan ba sila o dili,
kon gamiton ba nila o dili.

ang binisaya ra sa toothpaste akong nasayran....
kolgit (joke lang).Bitaw bay, paaboton nato nga mahingpit na gyod og sabot ang butang langyaw
ug nga mahubad sa hingpit.  Kay kanang kolgit, naa na sa ikaduhang ang-ang nga pagkopy o pagpahaom,apan
dili siya husto gyod nga pagkasabot sa butang.  Kay brand lang ang colgate, dili mismo ang butang. Mao karon
libog kon ingon nga : "ang paborito nakong kolgit kay klos-ap"  :)
Nagkamoritsing no? Makauhaw. Inom na lang sa tag cokes nga orins.


Lain pay ato. Nausob ang hulma sa tugkaran. Tungod sa laktod nga paghatod og binhi. Maapektohan diay. Tungod
tingali kay gikan pod sa yahoogroups nga binayloay-tubagtubag ang gihatod sa tugkaran. Nakaapekto ang mga
nagpahiping dili ingon nato nga gitawag og html.

Bitaw, ako nang gisilhigan. Gitanom og otro sa way laktodlaktod.

:)
Akoy
----------
Bay Akoy,
 
Unsay may binisaya sa toothbrush, cake og rollercoaster
 
pangutana gihapon ni pinay apil ni sa among panagsultisulithan sa ilang tulumanon karong lunes.
 
Jesse
---------

Kalubihan

Bay Jesse,

Gihawanan nako ang kalibonan, karon lang gyod, gihimoan nakog agianan gikan sa atong balayan, sa tugkaran paingon sa Kalubihan (Ka-LUnsayngBInisaya-Han). Lapad-lapad biya gyod diay ang yutang kabilin sa atong kaliwat. :)Dugang luna sad ni sa atong kaubanan, mga kaLUBIhan.

Duawa ron, basig maabtan pa nimo tong bag-ong gisangko nga tuba. May bangus nga sinugba. May haling pa didto. Ug kinilaw nga bolinaw. Hehehe, didto gihipos sa http://360.yahoo.com

Butangan lang nakog pipila ka hulagway. Pangsugod lang, ang mga kaLUBIhan nato napoy mag-igo, kon mag-unsa sila dinhi taliwala sa mga habog nga lubi. Basig ikaw ang unang makaduaw sa lapad natong kalubihan :)hehehe

Pili lang ka. Butong og tuba? :) Bantay-bantayi pod diay, basig naay mangawat og lubi. Hehehehe

Kining kalubihan nato nindot ni nga luna sa mga kaLUBIhan nga taga balayan, labi natong gagamit og yahoo nga email. Kay matag,yahoo nga email, duna'y iya nga 360 (kalubihan). Kasagaran walay nagpanumbaling ani, gapaabot lang siguro nga mahulog ang butong. Lisod man god sak-on. Paaboton na lang unsay mahulog, kasagaran lahing. Diay makalingaw sad kon pahimuslan. Ang lubi mismo pwede pang kaguron, pang ginataan. Saktan og bulad. wow! ssssssssshhhhhh. Hay,may bolinaw ug kamonggay. Makalingaw gyod. Kon mangahas og saka, maka-tuba pa. Iya sa lunsayngbinisaya ang kalubihan(360.yahoo.com). Mag-abot ra ta didto. Ang mga tig-hawan, tig-panangko, tigkatkat og hilig og butong, mag-abot ra gyod didto.

Ug unya pohon, hinaot mahawanan ang dalan libonan nga dalan aron kaagian sa mga kaubanan nato nga gagamit og yahoo nga email. Aron sad, makatultol ta sa lainlaing payag nga pahulayan sa mga kaubanan sa lapad nga kalubihan. Magkalingaw tag bisitahay pohon. Labi nag gikan na ta sa tanaman, nindot magpahayahay sa payag sa atong kaLUBIhan.

Dire sa ko, kay himoon nato tong sugyot nimo, paingon sa Lingtonganay...

Kon makahigayon ka, bisitahe nimo ang dagitwanang bisaya
Nalingaw kog paghawan ani nga luna alang sa tanaman sa Dagitwanang Bisaya. Nahimugso pod ang bag-ong mga pulong: dagitabalayan(website), dagitabi(chat),dagitwanang(cyberspace/internet),dagitsulat[dsulat] (email)....

Ilisan lang nato ni pohon, kon may labing nindot nga ingalan,

Akoy

-----------

jesselito Baring misulat:

 Bay Akoy,

Maayong nga imo nga gisulti nako da. Kanang gisulti ni Bay Nemis Pwede pod na nato dad-on sa Lugar nga pagatawgon og "LINTONGANAY". kay saysay man kon giunsa pagmgna kanang paghitabo karon sa bisrock. Kadto pod diayng mga sulat ni Bay Tomas Dinhi kabahin sa balak og pagsulat og sugilanon, maayong untag makig to nato unya atong matanum didto sa atong tugkaran.

 Jesse 

20070210

Pahibalo sa mga Tig

Mga Abay,

Sa 'Ang Tamdanan', may hilit nga agianan paingon sa tanaman nga 'Tamdanan sa Tigdumala
http://tamdanansatigdumala.blogspot.com

Mga tig (tighugas og plato, tiglaba, tiglung-ag,tigsilhig,tigpanghikay,tigdumala sa buhatan) lang ang makabasa ani. Kay dinhi pagahimoon ang mga sensitibo nga impormasyon ug desisyon niining buhatan kun tanaman.
Sama sa paghisgot og passwords ug mga paingan/address(laktoranan paingon sa tanaman, laktod nga pamaagi pagpadala og binhi nga itanom sa usa ka tanaman) nga dili angay masayran sa spammer ug advertiser.

Akoy

20070209

Ang Tamdanan

Ok Bay Jesse,

Mugnaon nato:  "Ang Tamdanan"

Og kining masanggi nato nga mga teknikal nga kahibalo, atong ipatik niini. Kon kinsay
buot mobaid sa ilang kahibalo sa kahimanan(technology)....subayon lang niay ni.
Ug kanang mga hisgot hisgot nga teknikal, nga dali makabuyong...didto na lang nato
hisgotan ug ipatik....aron sa sigeng balik-balik og hisgot-patin-aw, masabtan ra gyod
di madugay.


salamat sa ngalan 'Ang Tamdanan'

nindot,

Akoy
------------


Bay Akoy,
 
Ang tukma nga pangalan sa atong Reference site mao tingali "Ang Tamdanan" kay adto nimo buhaton ang mga giya nato. Bag-o pa pud ko sa ADsense bay pero naa na koy nahibal-an nga naay gyoy kwartang mosulod ana. Nan Ato na ning bantayan bay atong tanaman. Sige lang kon unsay akong makoykoyon, ako lang pong ipahibalo nimo.
 
Jesse

Tubag: Tuyok Sa Tubig

Bay Jessie,

Sige bay. Akong sulayan. Basig makatuon ta sa proseso sa pag-edit. Lahi pod ni
nga kahanas nga tun-an. Silang Bay Edgar ug Bay Godin ang hanas na ani.Si Bay Mario
sad, mao pod ang talento.

Ako lang ipadala kanimo kon unsay akong  mahikay pag-usab(feedback) sa imong sinulat.

Akoy
------------
Bay Akoy,
 
Akong gibasa og balik ang akong natanum didto, mas maayo tingali nga ato sa tong tabangan og guna para mahinlo. Kay naa pa siyay mga pulong nga mahimo pa natong matambokon. Gihatagan tika bay og katungod nga moausab sa iyang pulong para motambok siya. Unya nako itisok sa laing uma kon kini tambok na,
 
 
Jesse


Nateknikal: Naatikan sa Tuko

Bay Jesse,

Nahulog sa Lubi. Naatikan sa Tuko!


Tudloi sad mi bahin aning adsense. Di pa ko kabalo ani. Teknikal man god.
Lagi, bag-o lang gyod ko misulat nimo.Nangayog sugyot, kay kon mogama tag mantalaan kun
basahon kun patikanan bahin sa mga teknikal nga sinulat. Unsay maayong ingalan nato?

Himoon nato. Daghang teknikal nga mga kahimanan nga nindot hisgotan. Labi na bahin sa pasikotsikot sa 'blogger', aron sa hinayhinay mapalunhaw pa gyod nato ang atong tanaman. Ug aron makoralan sad nato ang atong tugkaran.....aron makahimo sad tag gagmayng payag-payag nga kapahulayan sa kaudtohon, o kaha, kaestambayahan sa kahapunon.

Padayon og labyog. Ang imong nasayran bahin sa adsense, maoy una natong imantala sa basahon pangteknikal, para sa mga
'gik' (geek) nga bisdak. Mora mag hulagway sa tuko sa akong pandungog. O, kaha, dili lang gyod malimtan ang nangahas ug nahulog pagsaka sa Lubi. Hehehehe, kinahanglan biya sad tag pang-gik nga kahanas, aron atong magwardiyahan ang mga butong  ug tuba sa atong tanaman. Kay basig pupoon sa gapangharan kunohay. :)

Naa koy ginasulbad karon...kon unsaon pagpahatod sa mga ani,kon masanggi gikan sa tanaman paingon ngadto sa atong balayan.
Morag maghimo tingali tag, kawayan saluranan sa ulan, aron mosalod ug mohatod sa tubig paingon sa atong kusina ug banyo. Bag-o lang ko nagsulat/nagpahatod og mensahe(Ang Tubod gipurongpurongan og Dahon sa Lubi) sa duha ka paagi. Una, gilahos nako sa bisaya@yahoogroups.com. Ikaduha, giagi nakog usa ka 'blog', Bisang Unsa Lang(http://bisangunsalang.blogspot.com.
Kon kaduha nimo nadawat diha sa balayan, nan, nagmalamposon. Ang 'Bisan Unsa Lang' nga luna gihimo aron hiposanan, tapokanan sa tanang binhi nga gitanom sa tanaman. Aron may usa ka dapit nga dugokan. Kadtong dili ganahan maglaaglaag sa paskikot-sikot sa tanaman, didto na lang siya sa payag tambayanan, asoyan sa Bisang Unsa Lang.

sige, ako sang susihon kon milampos ba to. Kon imong masulbad, ipaambit lang pod, didto sa atong teknikal nga basahon.  Pagsugyot unsay ingalan sa basahon. Unsa kahay nindot?

:)Akoy

Ang Tubod gipurongpurongan og Dahon sa Lubi

Bay Jesse,

Minindot ang pahina/dahon sa Tubig diha sa Kinaiyahan sa Atong Tanaman, tungod sa mitulo nga dugo/singot sa imong dagang. :) Nindot pa gyod diay kon lunsayng binisaya ang gamiton. Atong imantala ning imong gisulat sa atong basahon/reference/encylopedia :). Mahimong tawgon nga: Atong Tubod.

Kay tuboran og inspirasyon aron molunhaw ang atong panghunahuna.  Tuboran pod siya
og kaalam. Kini katimbaan kun kakuhaan ug inspirasyon  ug kaalam. Usa ka 'reference' usa ka 'source', 'tubod sa
mga inspirasyon ug impormasyon. Atong Tubod. Ok ba?


Tingali, sugyot lang pod gihapon ni, kay lagi bisan unsa lay mahunahunaan ug bisan unsa ra poy mahimo nato ron agi
aning teknolohiya sa gambalayan (internet), nagkadaiya lang magama nato nga gambalaya, sama aning 'blog'. Pahimuslan nato.
Atong sulayan. Ug subay pod sa sugyot ni Bay Totoy nga magmugna ta'g yanong basahon nga
magpadayag sa atong kaugalingong kasinatian ug nga makapahaling sa mga tungol sa mga tawo (kasingkasing man
tingali to :)ug makapahigmata kanila sa dakong sunog taliwala sa ilang kahimtang. (edited na ni, tingali dakong baha ang
kahimtang karon...hehehe). Kining ingon ani nga mga kasinatian sa pang-adlaw adlaw, mga sugilanon sa kagahapon, mga sinukliay og impormasyon kun tambag bahin sa kakulian sa panginabuhi ug sa mga gibuhi kun nakabuhi nga gugmang giatay,
mga gitikgitik, ug uban pa...nga suod sa kasinatian sa kadaghanan, sa laktod, 'tsismis'...basta lunsayng binisaya lang gyod pagkasulat, tingali mahimong imantala nato ni sa atong yanong basahon, sugyot lang, tawgon nato nga Dahon sa Lubi.
(Dagang ug Dahon sa Lunsayng Binisaya).  Ug kon, dunay laing sugyot nga pangalan mas maayo. Puslan, man
maghimo diay tag daghang basahon. Sama sa, mga teknikal kun mga kahibalo bahin sa 'blogging', mga tips, mga kahimanan, nga
angay puslan aron sa pagdayandayan sa atong tanaman. Total, libre man magmantala dinhi sa atong Tugkaran. :) Ang ato ani nga malingaw ta. Ug makapaambit sa atong kalingaw sa uban, labi na sa sumusunod nga henerasyon. Taman nato ang tanaman og
inato nga mga kaalam ug kasinatian nga gipatik diha sa mga Dahon, pinuslan ning Dagang sa Lunsayng Binisaya.

Kining imong gisulat, kay dili man ni inadlaw adlaw nga madungog, ug kay sayantipiko pod ang bagtang (point of view) ani, nan isip reference ug tuburan sa kaalam, didto nato imantala sa: Atong Tubod.   Aron pohon, matagkaron ug unay, naa ta timbaon.

Unsay sugyot nimo nga ingalan sa atong basahon/journal nga pang teknikal/imbensyon/sayensiya?
Kun naay mahunahunaan, ato dayon himoan og luna sa atong tanaman.

Akoy


Gapangita og Gugma sa Bisrock

Day Lora,

Dayon sa atong balayan.
Bahin sa imong tuyo...

Duawa si Pinay Mangatkatay, kay ampay niya ang bisrock ug higala niya
ang mga batan-on nga bisrockers. Kauban pod niya ang pipila nga gabudlay
sa pagtino sa kasaysayan sa bisrock. Dili madugay masayran ni nimo. Ug
hinaot
itanom sad nimo ang binhi nga imong mapupo sa imong pagpanukidoki didto
sa atong
tanaman, sa luna sa Bisrock. Duawa lang:

http://bisayarock.blogspot.com
Ihatod lang tika didto aron makatultol ka sa agianan.

Buot sad ko nga magpahayahay didto, maminaw sa mga laylay sa atong panahon.
Kon moadto ug sa Atong Tugkaran ka manukad
Mahimong gikan sa: (http://lunsayngbinisaya.blogspot.com) Atong
Tugkaran>Tanaman>Katawhan Bisaya>
Buhilaman Bisaya>Layalay>Bisrock.

Hinaot didto ka masaag. :) Hinayhinay didto, kay daghan bugoy nga buotan. :)
Ug hinaot magkita mong Day Pinay, ug inyong matin-aw gyod ang sinugdanan
sa Bisrock. Ug hinaot itanom lang dayon
ninyo ang mga binhi sa inyong pagpanukidoki didto, aron pohon molabong
ug mabulahan ang mga bisdak sa atong balayan, Lunsayng Binisaya sa ilang
pagduaw didto. Malingaw dayon sila sa mga inato nga laylaya.

Dayon sa atong balayan, sa atong tugkaran, sa atong tanaman,

Akoy

----------
jaguarians2002 misulat:

Ako si Lora Suico, usa ka tinun-an sa USC...Akong Kurso kay Sociology.
Magpatabang unta ko ninyo sa akong gi tu-on karon na Bisrock na
musika. Asa na nagagikan ang pulong na Bisrock ug unsa ang pasabot
niini. Nganong nadawat ang maong musika sa katilingban ug nganong
ilado naman sa kadaghanan. unsa may naa sa titik sa musika...Salamat
ug manghina-ut ko na naay mo unong sa akong problema...

20070208

Atong Tubod tupad sa Atong Silingan

Bay Jesse,

Sulay kog hatod sa akong tubag ngadto nimo sa Atong
Balayan(bisaya@yahoogroups.com) samtang
sulayan og hapit pod sa tugkaran. Kon dili masayop, mabasa pod ning
sulat nako ngadto sa Tugkaran.
(giusban nakog padala kay nasangit sa silingan, wa miabot sa Tugkaran).


Atong Tubod
Kini maoy ingalan nato sa imong buot kaplagan bay Jesse mga maoy
maseguro sa pagpalunhaw sa atong tanaman. Subayon nato ang dagan
sa imong hunahuna kinaimportantehan. Kon wala bitaw ang tubod, dili
mohimpos ang tanaman. Masayang lang ang atong pagbudlaw. Mausik ang
panahon. Malayos ang tanom Ug dili kitag adlaw ang paglaom sa mga binhi.

Unsa gyod kaha ang tubod nga atong
makaplagan. Nindot ang dagan sa hunahuna sa imbentor ug golfer.Mangita
gyod og tubod, buho sa lunhawng kalipay.


Atong Silingan :)
Kini pod himoan natog agianan kun ganghaan paingon sa atong
mga silingan...aron dali ta makapamisita ug makaduaw...pohon kon
mailaila na nato.

Ug kon molabyog na si bay Tomas, maoy mangulo natog pangharana,
kinsa kahay pakatkaton sa lubi. Tuba na lang atong tuyoon. Palit na lang
ta dayon.

Kuskos na dayon, maglingaw ta sa atong tugkaran.

:) Akoy

Niabot na ko

Sa kadugay nakong tuyok-tuyok nahiabot ra gipapon ko ning atong tugkaran, Pastilang lamia sa akong paminaw nga niabot ko dinhi. Atong dakong pasalamat ni Bay Akoy nga maoy naghago sa pagkaplag ning atong nahimutangan. Akong namatikdan nga sa dili pa ta moabot diri sa atong tanaman, morag daghan man pod diayng silingan nato dihing dapita. Nagkadaiya man tong mga bisaya nga akong naagian sa wala pa ko makasulod dinhi. Siguro kon matigayon na ta diri, mamisita pod ta nila didto basig duna tay masarap nga balita kabahin sa ila pong mga gipananum. Basin pod og makaapil ta og sanggi unya dayon makakaon ta og inanag.

Maayo pod unta kon ang ubang tagbalay molusad dinhi og mohatag na og tampo para mapuno na ning atong tanaman sa nagkadaiyang kinabuhi. Siguro akong buhaton mao ang pagpangita sa tinubdan sa tubig ning dapita kay dili mahimutang og dili molipang ang atong mga tanum kon walay ikabisbis niini.

Kahibalo ko nga ang kamingaw mahulipan sa kamaya kon magsingabot na ang atong tanang kaubanan. Dunay molaylay, dunay sayaw og dunay mobalak. Dunay magtuwa sa bag-o pa kaayong kuha ni Bay Tomas. Pero ang tagay di gyud nato gikalimtan kay kini maoy mopasamot sa atong kalipay og hudyaka.

Jesse

20070204

Tanaman sa Tugkaran

Mga Abay ug mga Inday,

Manaog ta sa tugkaran: http://lunsayngbinisaya.blogspot.com
Ug kalingawan nato ang pagtanom.

Dili siaw magtanom sa tugkaran sa balayan kon way tuba ug way sumsoman.
Kon way way mogitik sa gitara, kinsay mangahas mokanta?Kon walay moasoy og sugilanon
mag-unsa na lang ang gatalay sa hagdanan, maghingut-anay sa hilom? Kon way mobalak,kinsay
mobisbis og tubig sa ugang yuta ug sa bulak ug tanom?Unsaon na lang paghigop og sabaw kon
way tinanom nga kamatis og kamonggay. Kalami sa law-oy, kon lab-as. Kanindot sa atong balayan, may tanaman sa tugkaran.

Ang Tanaman sa tugkaran sa Lunsayng binisaya, luna sa pag-ugmad sa atong pinulongan ug buhilaman, sa tanang inato ug nahilambigit sa kalamboan sa atong buhilaman. Gapaabot ang
Yutang Tabunon sa tulo sa atong singot ug laway. :)

Hinaot ang atong tinanom mokaylap manalingsing, modaghan, molabong ug dakong ani
ang atong kalipay bunga sa paningkamot.


Kitang tanan, ikaw ug ako, maoy mag-igo kon unsay atong itanom dinhi
kon unsay pabungahon ug kon unsay anihon alang karon ug sunod henerasyon.


kuskos na sa kitara,

Akoy