20090612

Malipayong Adlaw sa Kagawasan

Hulyo 12, 009
Malipayong Adlaw Kalubihan
Malipayong Adlaw sa Kagawasan

Malipayong Kasaulogan
Unsa nga Kagawasan ang dugang i-saulog sa atong Nasod nga Pilipinas?
Unsay dugang nga Kagawasan alang sa atong katawhang Bisaya?

Ang Kalubihan naghinaot mokaylap ang /Kalambigitan Bisaya, Kalibotang
Lunsayng Binisaya/.
Kalamboan ang bunga sa Kalubihan nga gimanggad. Hingpit ug
pangkinatibuk-an kun malukpanon nga kalamboan sa kinabuhi isip Bisaya.
Kalamboan sa atong kaugalingon, lakip na'ng kaugalingong tanaman kun
kultura ug pinulongan.

Mga taga-Kalubihan,

ipalanog ta ang tingog sa atong nasod, ang dungog sa atong kaliwat.
Labyog Bisaya! I-palanog alang sa dugang nga kagawasan ug kalamboan.

Padayon ta'g labyog-labyog sa Kalubihan
Padayon sa panikaysikay diha sa imong payag sa Kalubihan.

Kaabay,
Lubi