20091007

Baybayon: Unang Semana sa Oktubre 2009

Baybayon: Unang Semana sa Oktubre 2009

33 ka balak ang midagsa sa Baybayon


Ang Pana-ad sa Gugma ni Eric E. dunay giputos nga lamian, giputos sa mga pulong ang balaan, ang gugmang tunhay. Gikan gyod tingali ni sa kasinatian niya, kon dili man, gikan sa iyang kasingkasing kining balaka. Aron pagtagamtam sa iyang balak, hinayhinayan lang og basa, hinayhinayon og abli ang giputos nga mga pulong balaknon ug moladlad ang pino nga sensibilidad sa balak, sa tinipigan nga kasinatian nga tiunay.


Puhon ni Ric S. Bastasa,
'kini ang gustong makita sa kaugalingon', matod pa...kining linyaha nagdala sa magbabasa og ekspektasyon o kaha nagdala og bag-ong daymensyon sa balak. Samtang naghulagway kunohay sa gustong makita nga bungoton o baga nga nawong, ug uban pa, nadayag hinoon ang dili na buot handomon sa magbabalak,
'ayaw na ako tagai pa
anang bulak sa
rosa
o anang azul sa
mga panganod
o anang lunhaw sa
mga bermuda'

nga mao na hinoon nga nadayag sa balak nga maoy aktwal karon nga gusto sa magbabalak.

Ang dili gusto makita, maoy nakita hinoon karon sa magbabasa. Mao ning dula sa gusto ug dili gusto, sa puhon ug sa karon, ang panag-atbang sa duha ka lahi, nga maoy naghatag pod og kinabuhi sa balak. Dula sa kinabuhi ug kamatayon, maoy kinatibuk-an nga tema dinhi, sa ingon, gihuman ang balak sa nindot nga imahen,

'kanang paghulog sa dahon
sa tiilan sa akong
pagkahanaw'


ug dinhi natapos ang balak, dinhi nahiusa ang magbabalak ug ang 'pagkahulog sa dahon'.Samtang, nagpadayon ang daynamik nga gimok sa 'contrast' sa 'pagkahanaw niya' ug pagkakita sa dahon nga nahulog diha sa tiilan diin ang wala diha, ug ang naa diha nahiusa sa usa ka linya. Nagpabilin pod og pangutana, duna bay tiilan ang pagkahanaw? Hinoon kasagaran ang nahanaw, tungod kay milakaw o mipanaw. Konektado gihapon ang tiil ug ang paglakaw. Hinoon, morag ang mahulagway sa maong linya, mao ang tiilan sa lubnganan, usa ka opsyon nga imahen nga mahanduraw sa magbabasa. Pero mas nindot gyod ang 'tiilan sa pagkahanaw' kay pamilyar apan talagsaon nga handurawan.


Sibo ni Ric S. Bastasa,
'awat-awat sa balak ni margret atwood', matod pa niya, ug tuod man sibo gyod kaayo pagkagaray.

Lubi

Ang Pana-ad sa Gugma
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Imong gihikap ang akong kamot
Ug atong duha ka mga mata nanag-abot nga wala tuyo-a
Imo kung gitutokan ug akong kasingkasing.Nag-alindasay sa pagpitik nga walay pu-as sa kakusog

Akong gisubay ang matag badlis og kurbada sa yano mong panagway
nga gikulit ni Bathala.Gianod mo ako, sa pagpaduol dinha kanimo kay gilamat sa gilak sa imong panan-aw.

Akong nabasa ang mga pagbati natong duha kay sa gugma kita gi-amoma
Ug sa walay pananghid sa kalit ikaw akong gibugkusan ning akong mga bukton
Aron sa paghatag og katahuran sa init kung mga gakos.
Ug ikaw nagpauraray susama sa mga balod gawasnon nga gitapya sa mga hangin padulong sa babayon
Ug sa pagdunggo sa imong nawong dinhi sa akong dughan.
Nitulo ang mga luha sa kalipay nga nisubay sa imong mga aping.

Imong nadungog ang mga awit sa gugma nga padayon nagmaya sa lawak ning akong kasingkasing
Akong gihagawhaw kanino hadu-ol sa imong dung-gan ang mga pulong sa gugma nga dugayng nakong gitapigan sa akong pag-inusara

Akong gipanumpa sa langit og gisa-ad kanimo nga ikaw ra ang akong higugma-on hangtod sa akong kamatayon.
Ani-a ako,nga andam mopangga kanimo og alagaran ta ning gugmang walay utlanan.
Akong gipangdoy ning kinabuhi nga ikaw akong ika-uban hangtod sa atong katigulangon.

--Eric E
Puhon

puhon mao kini
ang akong gustong makita sa akong kaugalingon

baga ang balbas
bungot nga wala nay pul-ong
buhok nga kalkag
kilay nga labong
walay padulngan
lalom ang
akong hunahuna
mas lalom pa
gani sa ikapitong lawod
sa dagat
baga ang akong kunot
sa agtang
mas baga pa sa akong
nawong karon

gusto nako nga ako
puti og itom na lamang
dili na ko ganahan
og kahayag
ayaw na ako tagai pa
anang bulak sa
rosa
o anang azul sa
mga panganod
o anang lunhaw sa
mga bermuda

anaron ko na ang akong
kaugalingon sa
bulok sa kagabhion
sa paghupas unya
sa kahaponon

diha sa kahilom unya
sa akong lubnganan
sa pagtakyop unya
sa kahayag
kanang wala na akoy
madungog nga kisaw
bisan pag
tugaw sa paglupad
sa alibangbang
o sa mga tunob
sa mga ulod

kanang paghulog sa dahon
sa tiilan sa akong
pagkahanaw

Ric S. Bastasa

Sibo

sibo
tang duha
morag
tanod sa
mata sa
dagom

morag taga
sa tilaok
sa isda

(awat-awat sa balak ni margret atwood
"You Fit into Me")

--Ric S. Bastasa