20090930

Baybayon: Kataposang Semana sa Setyembre 2009

14 ka balak ang midagsa sa Baybayon

Adunay naghisgot kabahin sa kawayan sa ilang tugkaran, aduna poy nagbutyag sa iyang kasinatian daplin sa Baybayon.

Tagamtama ang diretso nga pagpasinati ni Ric S. Bastasa sa iyang kasinatian diha sa iyang balak nga Lawiswis Kawayan. Ang Kawayangihulagway usab ni Eric E, gipintal kini sa iyang mga balaknong pulong.Masinati pod nimo ang tanaman nga nalandongan sa mga dahon ibabaw sa iyang gilingkoran. Mohanduraw sa pinintal nga balak ang magbabasa, dayon iyang makita ang gikahimutangan sa magbabalak ug sa tanaman.


talimad-an
ni Ric S. Bastasa, usa ka balak nga masinati, kun nag-aghat sa pagsinati sa giulohan niini nga tema kun kasinatian.


Lawiswis Kawayan

naglingkod ko ganihang buntag
sa among bangko
didto sa veranda
og sa wala damha
nakita ko ang kawayan sa kilid
sa among balay
nga mitaas na og milabong

nindot ang akong gibati
nga mora bag ang akong kasingkasing
kalit nga nakakat-on unsaon
pagsayaw diha sa hangin

ang akong mga mata nangalipay
nga mora bag adunay miabot
gikan sa halayong dapit
nga dugay ko na nga wala makita
og karon ania
mihalok sa akong aping

--Ric S. Bastasa

Ang Kawayan


Sa akong paglingkod-lingkod sa ti-ilan ning dakong kawayan aron pagpahulay nonot sa pagsubang sa haring adlaw
Akong nakita ang bidlisiw sa adlaw nihalok sa lunhawng mga dahon aron sa paghatag og katahuran ning sayong kabuntagon
Ang hoyohoy sa hangin nag-iyahay sa paggakos sa matag dahon aron isayaw ang iyang katahom.

Kung imo kining sud-ongon ang mga dahon sa kawayan murag mga lusok sa mga luha nga nangumbitay sa iyang puno-an.
Ug samtang kining akong huna-huna nagduhiraw og walay tumong kung asa idunggo kining akong pangisip nga gidasig sa katahom sa palibot.

Pero sa tanto nakong liraw napadpad kining akong mga mata sa mga tanaman nga nag-alirong duol sa ti-ilan sa puno-an sa kawayan, nga nagyogpos kay wala makatilaw sa halok sa kainit sa adlaw kay gi-agbayan sa mga anino sa mabagang dahon sa ibabaw ning akong nahimotangan.


--Eric E

talimad-an

og nahimong samin ang imong
mga pulong
naaninaw ang ikaw sa mga
silaba
nga misilab sa akong galamhan
sama sa
akong nakita nga hulagway
atubangan sa
kahayag sa mga sagbot og
kahoy
nga atong gidauban
pagkahuman sa pagdap-ig
sa atong mga pus-on
og pagduladula sa atong mga dila

niadtong gabhiona ambot
og natalimad-an mo ba
nga wala ang bulan og ang
mga bitoon
mora bag nahisama sila sa
mga anino
nga nagpahipi na lamang
sa baga kaayong mga
dahon sa punoan sa
mga kahoy
didto sa daplin sa
puti kaayong mga balas
sa baybayon

--Ric S. Bastasa