20090425

Pagkahuman, Gugma, Pagpaabot

Abril 24, 5 ka balak ang gibanlas sa Baybayon sama sa:

Pagkahuman ni Ric, gapadayag nahuman ug gusto pa balikan.

Gugma,ni Rachelle Arlin Credo, hubad sa 1 Cor 13.

Pagpaabot tidlom sa kasinatian sa tawo kini nga balak ni Ric S. Bastasa.