20090405

Sa Dihang Miabot ang Kahayag sa Kabuntagon

Gisapnay sa Baybayon ang pipila ka lab-as nga balak ni RSB (Ric S. Bastasa), ug nasinati nako ang kanindot "Sa Dihang Miabot ang Kahayag sa Kabuntagon"


Agi niini nga estilo napasinati sa tagsulat ang iyang kasinatian ngadto sa tigbasa.