20090404

Pagtuo Bisaya

Adunay sinulat si Bay Alan, 'Ang Akong Pagtuo' ug si Lubi,'Kwaresma' nga mabasa karon sa Tanaman Pagtuo Bisaya.