20090818

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Agosto 2009

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Agosto 2009

13 ka mga balak ang midagsa sa Baybayon

Pananglitan ang Sakayang Papel ni Cindy Velasquez nga miabot sa baybayon nga daw gipalid lang sa hangin, unya namidpidpid lag iya sa lapyahan. Morag ayaay ang dagat, apan mora pod og dunay mga balod nga mihatod sa sakayan. Malinawon. Hapsay. Dunay mga hulagway nga mamidpid pod sa panimuot sa magbabasa, labi na ang pagkaayahay sa way sangit nga pagbasa niini.

Kon basahon pod nimo ang iyang balak nga Makighagwa sa langit mora pod og bation dakong ang kamingaw kun kahidlaw. Samtang gahangad sa langit, sa mga bitoon, ug sa unsa pang hinungdan, daw ikaw nanamin na man hinoon ug imong matataw ang kamingaw diha sa imong dughan.


Kinsay magdahom nga ang gilubong niining gibalak ni Ric S. Bastasa, mao diay ang gugma ko kanimo (mao pod ang titulo sa balak). Ug kinsay magdahom nga kini dili pa diay patay, inaybuhi ug milabong pa. Bisan gikalimtan na sa naglubong sa iyang gugma, anaa pa gyod diay, gapadayon. Ang nindot ani, mao ang wa damha nga anaa pa. Diay!

Kalingawi ninyo'g basa. Ug kon duna moy ipadala nga balak, dire lang ipadala: lunsayngbinisaya@gmail.com

Lubi


Gituhil ang anino sa sakayang papel inig
salig niini sa agay ug pagtukaw sa tubig.

Nitapot sa papel ang hangin, namidpid
kini, lakip na ang gibug-aton sa panid.

Kini naunlod sa galiyok-liyok nga kabugnaw
diin ang mga letra nagkisikisi sa pagpanaw.

Ug nibukhad kini sa dila sa dagat
samtang gihapyod sa tumang kaparat.
Usa ka eskultor ang kangitngit
nga makighagwa sa langit.
Apan ang iyang mga kamot, mokudlit
sa gilay-on sa mga bituon
ug karong gabii gatan-aw ko nila,
ug diha pod nako mahipalgan
ang tibuok nakong kamingaw.

duna kay gilubong
gusto nakong hinumduman
apan ikaw
dili na ganahan

nindot kadtong imong gilubong
ilalom sa yuta
imong gitago
apan kini mitubo

mangutana ka kon unsay ngalan?
kay imo man gyod nga sa dayon
gikalimtan

sa imong kabangis
ako nalooy
kadtong imong gilubong
gugma ko kadto nga karon
sa gihapon
milabong.