20090811

Baybayon: Unang Semana sa Agosto 2009

Baybayon: Unang Semana sa Agosto 2009

27 ka balak ang midagsa sa Baybayon

Ipaila-ila karon dinhi ang mga balak ni Ric S. Bastasa

Kitang Duha Diha sa Pag-ampo morag mananoy kaayo nga sulog sa sapa nga paingon sa bukana sa Baybayon.


Bulahan ang Magpaubos, bitaw, ug ang gadaogdaog sa gapaubos maoy gibantang niining balaka, ug mao poy bitoon nga mahulog sa langit. Naapil ba ka niining buhata?


Unsa Ba ang Kalipay sa Pagkakontento? Nindot ni basahon sa hilom nga takna, sa hilom nga dapit, ug diha sa kahilom sa imong kasingkasing.Ipadala lang inyong dsulat (email) kon gusto pod mopaambit og mga balak ngadto sa Baybayon.

Lubigipiyong ko ang akong mata
samtang ako
miampo diha kanimo

abi nako og lig-on ako
apan sa dihang mitupad ka na kanako
og gisimhot mo ang akong dughan
og gihagkan mo ang akong
aping og ngabil

nahumok ako
nahuyang sa imong katahom
sa imong kahumot
sa kaanindot sa imong kalag
sa kalami sa imong lawas

gipiyong ko na lang ang akong mga mata
sa dihang
ako usab sa kataposan

giampoan mo

og sa dihang giablihan mo na ang ganghaan sa langit
misulod ako og miawit

--Ric S. Bastasa
bulahan ang magpaubos

kadtong imong gikasab-an
nga wala motingog
kadtong imong giinsulto
nga wala mobalos
kadtong imong gisipa
nga natikay-ang og
wala kabangon
kadtong imong giyatakan
og nagpatara lamang

bulahan siya
kay iya na ang imong kalipay

bulahan ang magpaubos
kay iyang nakita
ang mga bato nga bulawan
nga imo lang gilud-an

pagkabulahan gayod sa
nagpaubos
kay siya lang ang hatagan
og luna diha
sa langit

og ikaw nga mapahitas-on
mahulog sama sa usa ka bitoon


--Ric S. Bastasa

unsa ba ang kalipay sa pagkakontento?

babaye nga
nga migakos sa iyang
anak nga lalaki
nga nahinanok
sa kalinaw sa
iyang dughan
dinuyogan
sa awit sa
kahilom

--Ric S. Bastasa