20090802

Baybayon: Kataposang Semana sa Hulyo 2009

Baybayon: Kataposang Semana sa Hulyo 2009


42 ka balak ang midagsa sa Baybayon

Saw-an nato ang mga balak nga gidalit ni Ric S. Bastasa


Ayaw Kabalaka Inday , kini usa ka balak sa pagmaymay, sayon basahon, sayon sabton ug kon tuhuan makapagaan sa balatian. Motuo ba ka nga matinuod?


Giayag, dayag pod ang pagpangga diha pagpahimangno kun paghandom.


Ang Tanduay Mas Lami, mubo lang pero mahinumdoman, ug dili lang ang pulong apan ang kasinatian gyod nga lami-lami.


ayaw kabalaka inday

ang panahon usab
mahinog
sama sa usa ka nangka
ang iyang kahumot
mangalimyon
sama sa pag-abot na
sa mga alang lang gayod kanimo

ang mga linya sa imong ugat
maghimo og mga mapa
sa imong palad

ang mga pangutana
magsalimuang og sila na mismo
ang maghatag og
mga tubag sa imong mga kalibog

sama sa usa ka kasayon kaniadto
sa pagpangligid sa mga lugas sa humay
paingon sa imong mga kamalig

kon ikaw wala masayod sa imong
kapaingnan
ang mga agianan ang moduol kanimo
og kon ikaw wala makatultol
sa imong kapuy-an
ang mga hagdan
ang mag-ang-ang sa
imong kasak-an

ang mga pultahan mangabre
og ang katre maglatag sa habol
og mga ugnan alang kanimo

tungod kay kon imo kini
imo gayod kini
ang swerte na mismo ang
manuktok sa imong
pultahan og bisan gani
og imong balibaran
mosaka kini sa imong balay
molingkod
magkuha sa tinidor og kutsara
og mao na gayod
ang mohungit sa imong
pagkaon og ilimnon

--Ric S. Bastasa
giayag

giayag ka
aron tinoon kon pila ang
pino diha kanimo
gilain ang imong mga
tipasi
og mga bato
nga makabuak sa imong
mga ngipon

giuyog ka
dili aron mahulog ang tanan
nimong mga bunga
kon dili
aron magaan ang imong
mga sanga

napandol ka
kay nakalimot ka na
paghandom
niadtong ikaw naglakaw
nga nagluhod
paingon Kaniya

--Ric S. Bastasaang tanduay mas lami
kon dunay coke
daghang ice cubes
dayon imo kong ipisan
sa akong baso

unya ang imong dughan
masabod sa akong
ngabil

--Ric S. Bastasa