20090312

Ang Sinugdanan Sa Kalubihan

Kini 'Ang Sinugdanan Sa Kalubihan' ang bag-ong gipatik sa Dahon Sa Lubi ug sa uban nga tanaman sa Kalubihan, nga nahisulat isip pagtubag sa pangutana ni Day Angel nga tigdumala sa Mugna Kalubihan,

Bay lubi,
giunsa man ni nimo pagsugod ang kalubihan?
nganong niturok man kini ug nanaha susama
sa saging kardaba? ug nasayod ko nga manaha
pa kini ug maayo... unsa man gyud ang imong
gipaliwatan niini? dakong kahibulungan...


Ang gisaysay, kaugalingon nga bantang o panahom sa tagsulat, kon dunay sayop, iya ra kini nga tulubagon.

Lubi

No comments:

Post a Comment