20090319

Silingan Kalubihan

Ang  Silingan Kalubihan maoy padad-anan og sulat kun tugon tali sa mga Silingan sa Kalubihan.
Mao pay pagsugod. Dugang ni siya nga pamaagi sa binayloay. Sayon pod ni nga pamaagi, kay ihatod gyod nganha kanimo ang sulat o tugon, ug makapadala pod dayon ka og balos.

Didto sa atong Kalubihan, may laktoranan nga 'SILINGAN KA', dapit agi sa kawil(tab) nga SILINGAN.   Kapin pulo pa lang ang miapil niini. Kadtong interesado, dayon!

Lain pay ato, naay lab-as nga balak nga gibanlas sa Baybayon, Pagpanaw