20090321

Mubong Kurso sa Pagsulat og Sugilanon

Ang Mubong Kurso sa Pagsulat og Sugilanon, napatik na sa Tanaman Sugilanon Bisaya
apan dihang gihikay ni sa Kalubihan, nakadasig gyod sa atong kauban nga gadumala sa hugpong 'Mubong Sugilanon', ug bahin niining Kurso ug sa Bisaya magazine, mao ni ang iyang tugon:

Tinahud nga Omar Khalid:

Nadasig kaayo ako nga molingkod aron mosulay ug sulat ug mga sugilanong binisaya tungod niining imong kurso sa itaas. Sa pagkamatuod lang tungod niini tingali ug makatampo na ako sa mgu umalabut nga semna. Mahimo ba nga iposte ang direkyon email sa imong editorial desk mantalaan'g Bisaya aron sa pagmasayon sa pagpadala ug tampo? Ug usab palihug kining akong pakisayod ug mahimo ba nga himoon ako ninyong "circulation and distributor for Bisaya and Liwayway in Southern California?"

Renato F. Gutierrez
12784 Pinebrook Ct.
Moreno Valley, California 92553 USA
manlalaban@earthlink.net

Kalubihan: Mubong Sugilanon