20090312

Way Pako Nga Gugma

Ang 'Way Pako Nga Gugma' nahulma didto sa Mugna Kalubihan ug gipaambit pod didtosa Kalubihan sa New Jersey Kay nakauyon ang tigbasa didto, mao karon gitanom ug gipaambit kini sa tanaman Dahon Sa Lubi, sa Gumalaysay Bisaya ug sa Pinulongan Bisaya.

Dinhi sa Tugkaran sa Kalubihan hisgotan ang atong tanaman.
Padayon ta sa pagtanom.

Lubi

No comments:

Post a Comment