20090321

"PANGURAKOT OG PAMILYANG MANGURAKOTAY"

Ang hinubad ni Bay Jesse Baring "PANGURAKOT OG PAMILYANG MANGURAKOTAY" nga sinulat/pamulong ni Obispo Socrates B. Villegas, gipatik kun gitanom na karon sa Tanaman Hubad Bisaya ug sa Katawhan Bisaya
Pagbalik sa yano nga banay, yano nga pangandoy, yano nga kinaiya ug pamaagi sa pagpuyo, maoy gituboy sa maong sinulat. Maayo basahon, maayo pagkahubad.