20090929

Baybayon: Unang Semana sa Setyembre 2009

Baybayon: Unang Semana sa Setyembre 2009

20 ka balak miabot sa Baybayon

Yano nga pagkahulagway, daw gihipos lang nga habol, kining hilisgotan sa ugma, karon, kagahapon, gihipos dinhi sa balak nga SAKTO KA ni Ric S. Bastasa.

Wa poy lalis ning balaka, samtang ako nagpaabot, ni Ric S. Bastasa, nga nagapos sa kaugalingong desisyon sa pagpaulipon bisan tuod abli na ang pultahan sa kagawasan. Simple lang nga pagkahulagway niining tulukibon nga tema sa atong kagawasan.


Sa kitang duha ni Ric S. Bastasa nagduyog ang duha sa ilang gibati ug gisaw-an. Kon unsay ilang gigunitan ug gibuy-an, sila la pod ang nasayod. Sila ug ang ilang handurawan.
ang ugma
umaabot pa
busa wala pa

ang kanhiay
nga kagahapon
nahuman na
og busa wala
na usab

ang karon
mao ang ania sa atong mga kamot
nanghaploy
ania sa atong ilok
nga sarang kagilok
ania sa atong utok
nagpaitok-itok

busa karon
ako nagpaaron-aron
sa karon ako
nagpatiurok
morag manok akong
mitugtugaok
sa tumang kahubog
sa akong kalipay

isunod na nako ang ugma
og ang kagahapon
sa habol ako na nga pil-on
og hipuson sa dayon

--Ric S. Bastasa
dili baya lalim ang magpaabot
sa wala,

nagsakit ang akong mga tiil
og tindog

og ang akong kamot naglaylay
anang pagkalaay

matag oras sa matag gabii
gipaabot ko ikaw

giampo ko nga unta
ikaw ilubong ko na sa kalimot

nga unta ako sama sa usa ka tamsi
nga ania nasulod sa hawla sa usa ka gugma

makalupad na unta sa kahanginan
sa akong kagawasan

apan naunsa ba
nga bisag abri na ang maong hawla

ania man lang ako gihapon
nagpapriso sa imong mga bukton....

--Ric S. Bastasa
itom nga langgam ang kagabhion
og sa iyang mga pako

mibatog kini tupad kanato
og kita nalooy kaniya nga gutom og uhaw

og ato kining gilawgan
sa kaputli sa atong gugma

kitang duha diha sa atong mga gakos
halok og sa atong mga kamot

gipalupad na usab nato ang kagabhion
paingon sa sunod nga isla sa atong mga handurawan.

--Ric S. Bastasa