20090929

Baybayon: Ikatulong Semana sa Setyembre 2009

Baybayon: Ikatulong Semana sa Setyembre 2009

16 ka balak ang midagsa sa Baybayon, pipila ka mga balak ni Ric S. Bastasa naggaray sa inato nga kasinatian sa pagkapuol, panag-away, ug pangindahay .ang pagkapuol

na tan-awa
miabot ra gayod ang
imong pagkapuol
sa pagsunod-sunod
sa akong mga
tunob
kay seguro abi
nimo og aduna kay
makita sa unahan
kay abi nimo
og aduna ako'y
padulngan
og hantongan

dugay ko na ikaw
nga giingnan
nga wala ako'y
padulngan
og wala usab ako'y
gisundan og wala
usab ako labaw sa
tanan
nga sumdanan

buta ako nga
naghimo sa akong dalan
nagdampas sa
baga og daghan
kaayong kasagbotan
naghawan
nanglimpyo

bungol ako
og wala ako'y nadungog
sa mga tanghaga nga
nakigsulti kanako

amang ako
sa akong gibati
og bisan pa man seguro
og duna'y mga pulong
nga namugna sa
baba sa akong
kasingkasing
dili og dili ko gayod
kini isaysay kanimo

miabot na ang
pagkapuol
og busa ania ako
nagpasalamat
pag-ayo kanimo

--Ric S. Bastasa


una hirundo non facit ver

ang usa ka
maya wala nagtimailhan
sa pag-abot
na sa ting-ani

dugay nang nagpaabot
ang gugma
sa pipila ka tuig
namintana ang imong
kasingkasing
sa abog kaayo nga
kalsada

og miabot ang gugma
og nalipay ka
abi nimo og ikaw ang
iyang tuyo.

dili baya.

--Ric S. Bastasa

graviora manent

dili na kinahanglan
ang paglalis
kay sayod ka
nga ang mas bug-at
mao gayod
ang imong ipabilin

ako ang mobiya
diha sa usa ka gaan kaayong pagbati

--Ric S. Bastasa