20090929

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Setyembre 2009

Baybayon: Ikaduhang Semana sa Setyembre 2009

23 ka balak karon sa BaybayonAng Galamhan ni Candice Salazar matahom pagkagaray. Kon imong makita ang iyang dughan, ang galamhan sa iyang balaknong kalag, nindot gyod bisan gitabonan sa ulan sa mga balaknong pulong.


dag-om ni Ric S. Bastasa daw bug-at nga ulan, nahulog sa tig-a nga pagbati. Haom ang mga pulong nga nangahulog niining balaka, midagayday daw busay.

Mantra ni Ric S. Bastasa, way laing himoon, balik-balika lang og basa.

Ang Galamhan

Haw-ang ang hangin.
Way timik ang lawa
diin nahulog ang anino
ug ang balilihan mikunhod
sa dihang hingkod
na ang kangitngit

Ang kunuhay'ng makinaadmanon
misalikway sa
kalawom sa galamhan
nga kung tuki-on
may tubod nga molapas
pa sa kamatayon

Sa dihang ang
kahayag sa bulan
inanay'ng napalong
ug misambog na sa banagbanag,
miusbaw ang mga
nahi-agom nga nahikalimot
na sa ilang damgo

Mabaw ang akong pagkatulog.
Ang akong amahan
nabuhi apan gilansang
pag-usab sa krus

Mga luha'ng mituhop
sa lumalabay nga
kagabhion

way sangkoanan...

--Candice Salazardag-om

dag-om
and sud sa imong
hunahuna

og sa kabug-at
sa imong
gibati

nahulog ang mga
luha

ang tanan
nahug sa
tig-a ko nga pagbati

gipangita mo
ang akong kasingkasing

dugay ra kining
nawa

--Ric S. Bastasa


mantra


Dios nga gamhanan
Dios nga manggiloy-on
Dios nga matood
Dios nga akong agalon
Dios nga dalaygon
Dios nga dili limtanon
Dios nga manggihatagon
Dios nga Amahan
Dios nga Anak
Dios nga Ispiritu Santo
Dios nga Timaan
Dios nga balaan

Akong Dios
nga Nagmugna kanako
Ikaw na ang bahala
kon asa ako isangko

--Ric S. Bastasa