20090929

Baybayon: Kataposang Semana sa Agosto 2009

Baybayon: Kataposang Semana sa Agosto 2009


11 ka balak ang midagsa sa Baybayon ug usa na niini mao

Ang Bato ni Ric S. Bastasa
diin gihulagway ang paghumok sa batong kasingkasing tungod og alang sa gihigugma, nangaliyupo sa panganod nga modalit og ulan, bisan yamog lamang. Nindot ang gihulagway. Tataw kun tin-aw. Tiaw mo na, ang bato nahimoan og pagbati nga kasingkasing lang unta ang mobati.

sa pagkahanaw sa kataposang alibangbang ni Ric, mabatyagan pod ang kamingaw sa nawala o nahanaw.

ang gawas sa akong kalibotan ni Ric, nahuman sa panghupaw gikan sa ngiob nga dughan kun huot nga pangisip nga naipit sa kahayag ug kangitngit, sa kalami ug kapait.Ang Bato

kaniadto
ang bato walay labot
sa iyang palibot

hilom lang siya
nga nagpatong
sa lapok
sa kilid sa sapa

ang panganod
nga maanyag
naglagot kaniya

ang iyang katahom
wala maambat
sa bato nga
wala na maghandom
og pahiyom
bisan pa sa
balod sa tubig
o sa katawa sa
ulan


apan karong adlawa
gitulon sa bato ang iyang garbo
misangpit sa ngalan sa
panganod
nangayo og ulan

ang iyang higala mga
lumot hapit na nga mamatay
sa kauga sa iyang
lawas
sa pagpangliki
sa iyang palibot

bisan og supak
sa iyang pagkabato og
kasingkasing

miampo ang bato
nagpakilimos bisan na
lang og
usa ka yamog sa dahon
bisan lamang og
usa lamang ka tulo
sa ulan
sa kaadlawon

mabuhi lang ang iyang
gihigugma


--Ric S. Bastasa
sa pagkahanaw sa kataposang
alibangbang

mingawon kita sa hangin
nga gikan sa iyang puti nga pako

og sa matag dahon nga mahulog
sa sanga sa kahoy

atong mabati
ang iyang pagkawala

--Ric S. Bastasa


ang gawas sa akong kalibotan

naglakaw ko gabii
sa fuente
lapos sa jones

gusto ko nga
malingaw
apan ngiob
kaayo ang
dalan bisan
pa sa kahayag

wala ko ambata
ang babayeng
mitutok kanako

misud ko sa
shakey's
nag-order og
greek salad
parisan sa
chocolate sundae
og mojos

milingkod ko sa
daplin og
adunay bata nga
niwang kaayo og
gakiang
hugaw kaayong
tan-awon og
mibukhad sa
iyang palad
nangayo

gibira kini sa
gwardya palayo
sa samin nga
dingding

giuna nako
og kaon ang sundae
og wala na ako
mag-ambat sa
lakaw sa kinabuhi

pagkatam-is
sa chocolate ice cream
pagkalami sa
red cherry nga
akong gidula-dulaan
sa akong dila

ahh, Dios na ang
bahala sa tanan......

--Ric S. Bastasa