20090525

Baybayon 24-25

Karong Mayo 24-25, midagsa sa Baybayon ang 27 ka mga balak,
may pipila naggaray kabahin sa relasyon, sa kaminyoon, panag-uyab ba
hinuon, sama niining mosunod:


Ang Hardin sa Akong Galamhan, ni Ric S. Bastasa, simple ug deretso sa
punto, lunhaw nga handurawang sa kabulakan, matunok ang patakag pamulot.
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/ang-mga-hardin-sa-akong-galamhan.html


Mahadlok Kong Mangimbitar Nimo Sa Balay, ni Adoni Durado, bug-at ang
pagbati, apan makahuloganon, bisan kahadlok ang galubog sa lim-aw,
milutaw gyod gihapon ang talagsaong kaisog sa paghigugma, matahom sama
bulak sa lotus
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/mahadlok-kong-mangimbitar-nimo-sa-balay.html

Ginapos Sa Handurawan, ni Hazelen Calumarde, dayag ang ang pagbati,
masabtan ang kasinatian
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/ginapos-sa-handurawan.html