20090529

Balita Kalubihan

Mga Abay,

Gapadayon ang panikaysikay sa Kalubihan alang sa panglantaw nga
magkalambigit ang tanang mga Bisaya ug molambo ang
kalibotang BINISAYA
/
Ang Kalubihan, Kalambigitan Bisaya, Kalibotang Lunsayng Binisaya./

Unsay bag-ong gisugdan karon? Ang dagitabnong mantalaan sa Kalubihan,
BALITA KALUBIHAN, gihimo
aron kalingawan sa mga taga-Kalubihan labi na sa mga tigsulat og mga
balita ug panahom mahitungod sa mga panghitabo sa ilang
kaugalingong palibot, kun kalibotan.Adtoa lang sa:
http://balitakalubihan.ning.com

Kon interesado, /sign up/ lang. Dayon.
Sugod pa lang gyod ni, usa pa lang, si Joe, ang naghinamhinam nga
miboluntaryo sa pagsulat kun pagtaho sa mga balita gikan sa iyang dapit,
sa Cagayan de Oro.

Kon kinsay interesado nga mahimong tigsulat ,tigdumala, tig-edit, ug
uban pa dinhi sa Balita Kalubihan padayag lang sa kahinam, aron
imbitahan ug mahimong kaabay
sa maong proyekto. Sulayan lang ni. Sulayan og pulos sa mga himan sa
/dagitwanang/ (cyberspace) kun sa /tingbigit/ o/ tilingbigit/
(internet) . Pahimuslan nato kining /katilingbigitan /alang sa
pagpauswag ug pagpalambo sa atong pinulongan, kultura kun katawhan.

Padayon ta sa pakiglambigit. Puslan ta ang /tingbigit/ o /tilingbigit/
(internet)

Kaabay sa panaw,
Lubi

P.S. Makalingaw ni basahon, makataas og kilay:
http://www.wired.com/culture/culturereviews/magazine/17-06/nep_newsocialism?currentPage=all