20090524

Mayo 21-23 sa Baybayon

Mayo 21, 22, 23

midagsa ang 42 ka mga balak sa Baybayon ga-asoy sa mga tawhanong
sugilanon sa yuta nga may tinipigang balak lambigit sa langit.

Usa Ka Dekadang Kaminyuon, ni Adonis G. Durado

http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/sa-usa-ka-dekadang-kaminyuon.html

Pakighiusa sa Bathala, ni Candice Salazar

http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/pakighiusa-sa-bathala_21.html

Nianang Adlawa, Nawani ko ang Ginuo

http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/nianang-adlawa-nawani-ko-ang-ginuo.html