20090517

Mayo 15, 16, 17 : 37 ka balak sa Baybayon

Mayo 15, 16, 17,
miabot sa Baybayon ang 37 ka mga balak nga nagpabuhagay kabahin sa
kaugalingong pagbati ug pagtuo. Nagkadaiya ang gihisgotan bahin sa
relihiyon, relasyon, pamilya, kaugalingon, ug uban pa. Gititik ang mga
gihambin nga panglantaw sa kinabuhi, gugma ug sa kamatayon. Anaa ang
pagmahay, ang paglaom, ang pangindahay, ang pagpauraray.

'Sa Human Nianang Panagbulag sa Kahayag ug sa Kangitngit', ni Ric S
Bastasa
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/sa-human-nianang-panagbulag-sa-kahayag.html


Mayo 15, 'Mga Haiku Ko' ni Adbent daw mensahe sulod sa botelya nga
gianod-anod sa mga balod unya daw gapnod nga gisapnay sa bukton sa
Baybayon. Mga pangindahay, pangutana, pagbati, ang sulod sa moang
mensahe gikan sa kahiladman sa tagsulat. Matagamtam dinhi:
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/mga-haiku-ko_15.html

Domingo, ni Ric S Bastasa
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/domingo.html