20090521

Mayo 19-20 sa Baybayon

Mayo 19-20

Miabot sa Baybayon ang 23 ka mga balak, sama niining mga balak nga
nanghimuta pa lamang sa kabuntagon
apan gihadla na dayon sa higanteng bug-at, bug-at nga hagit sa
paglimot, sa pagkatagak, sa kainit.


Drama Sa Duha Ka Kamot, ni Ric S. Bastasa
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/drama-sa-duha-ka-kamot.html

Ang Pagkatagak, ni Candice Salazar
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/ang-pagkatagak.html

Ang Hagit Sa Adlaw, ni Hazelen Calumarde
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/ang-hagit-sa-adlaw.html