20090504

Unang Balak sa Mayo

Unang mga adlaw sa Mayo, midagsa ang 23 ka mga balak sa Baybayon.


Ang Katunggan sa Borbon, ni Jay V. Armero, nagkanayon "Kon unsa ang dangatan sa atong mga katunggan
Kon dili nato tamnan og prinsipyo nga gipadangat
sa atong mga kabatan-onan."

Nasuko si Papa, ni Ric S. Bastasa kay ngano man diay og naningkamot paghimo og silya?

Ako Kana, ni Alan K. CaƱa

Halad-uli, ni Lukas Makapuling, kon ang halad balibaran...unsaon man?

Atubangan sa Samin diha sulod sa iyang Banyo, ni Ric S. Bastasa.

Bisan sa Damgo, ni Hazelen Calumarde, morag tinuod nga damgo.