20090518

Baybayon Mayo 18

May 18:

May 19 ka mga balak ang midagsa sa Baybayon.
Nag-asoy, nagtigmo, naghulagway og talinghaga sama niining pipila,


Paghandum sa Akong Puppy Love,
ni Ric S. Bastasa, kon mainom pa lang unta balik ang kagahapon sa
batan-ong gugma.
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/paghandom-sa-akong-puppy-love.html

Makawalhon
ni Adonis Durado, simple, makalingaw, matalinghagaon.
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/makawalhon.html

Tigmo sa Moralidad
ni Ric S. Bastasa, kon unsay tubag pangutan-a si James Joyce.
http://balakbisaya.blogspot.com/2009/05/tigmo-sa-moralidad.html