20070209

Ang Tamdanan

Ok Bay Jesse,

Mugnaon nato:  "Ang Tamdanan"

Og kining masanggi nato nga mga teknikal nga kahibalo, atong ipatik niini. Kon kinsay
buot mobaid sa ilang kahibalo sa kahimanan(technology)....subayon lang niay ni.
Ug kanang mga hisgot hisgot nga teknikal, nga dali makabuyong...didto na lang nato
hisgotan ug ipatik....aron sa sigeng balik-balik og hisgot-patin-aw, masabtan ra gyod
di madugay.


salamat sa ngalan 'Ang Tamdanan'

nindot,

Akoy
------------


Bay Akoy,
 
Ang tukma nga pangalan sa atong Reference site mao tingali "Ang Tamdanan" kay adto nimo buhaton ang mga giya nato. Bag-o pa pud ko sa ADsense bay pero naa na koy nahibal-an nga naay gyoy kwartang mosulod ana. Nan Ato na ning bantayan bay atong tanaman. Sige lang kon unsay akong makoykoyon, ako lang pong ipahibalo nimo.
 
Jesse

No comments:

Post a Comment