20070208

Atong Tubod tupad sa Atong Silingan

Bay Jesse,

Sulay kog hatod sa akong tubag ngadto nimo sa Atong
Balayan(bisaya@yahoogroups.com) samtang
sulayan og hapit pod sa tugkaran. Kon dili masayop, mabasa pod ning
sulat nako ngadto sa Tugkaran.
(giusban nakog padala kay nasangit sa silingan, wa miabot sa Tugkaran).


Atong Tubod
Kini maoy ingalan nato sa imong buot kaplagan bay Jesse mga maoy
maseguro sa pagpalunhaw sa atong tanaman. Subayon nato ang dagan
sa imong hunahuna kinaimportantehan. Kon wala bitaw ang tubod, dili
mohimpos ang tanaman. Masayang lang ang atong pagbudlaw. Mausik ang
panahon. Malayos ang tanom Ug dili kitag adlaw ang paglaom sa mga binhi.

Unsa gyod kaha ang tubod nga atong
makaplagan. Nindot ang dagan sa hunahuna sa imbentor ug golfer.Mangita
gyod og tubod, buho sa lunhawng kalipay.


Atong Silingan :)
Kini pod himoan natog agianan kun ganghaan paingon sa atong
mga silingan...aron dali ta makapamisita ug makaduaw...pohon kon
mailaila na nato.

Ug kon molabyog na si bay Tomas, maoy mangulo natog pangharana,
kinsa kahay pakatkaton sa lubi. Tuba na lang atong tuyoon. Palit na lang
ta dayon.

Kuskos na dayon, maglingaw ta sa atong tugkaran.

:) Akoy

No comments:

Post a Comment