20070204

Tanaman sa Tugkaran

Mga Abay ug mga Inday,

Manaog ta sa tugkaran: http://lunsayngbinisaya.blogspot.com
Ug kalingawan nato ang pagtanom.

Dili siaw magtanom sa tugkaran sa balayan kon way tuba ug way sumsoman.
Kon way way mogitik sa gitara, kinsay mangahas mokanta?Kon walay moasoy og sugilanon
mag-unsa na lang ang gatalay sa hagdanan, maghingut-anay sa hilom? Kon way mobalak,kinsay
mobisbis og tubig sa ugang yuta ug sa bulak ug tanom?Unsaon na lang paghigop og sabaw kon
way tinanom nga kamatis og kamonggay. Kalami sa law-oy, kon lab-as. Kanindot sa atong balayan, may tanaman sa tugkaran.

Ang Tanaman sa tugkaran sa Lunsayng binisaya, luna sa pag-ugmad sa atong pinulongan ug buhilaman, sa tanang inato ug nahilambigit sa kalamboan sa atong buhilaman. Gapaabot ang
Yutang Tabunon sa tulo sa atong singot ug laway. :)

Hinaot ang atong tinanom mokaylap manalingsing, modaghan, molabong ug dakong ani
ang atong kalipay bunga sa paningkamot.


Kitang tanan, ikaw ug ako, maoy mag-igo kon unsay atong itanom dinhi
kon unsay pabungahon ug kon unsay anihon alang karon ug sunod henerasyon.


kuskos na sa kitara,

Akoy

No comments:

Post a Comment