20070209

Ang Tubod gipurongpurongan og Dahon sa Lubi

Bay Jesse,

Minindot ang pahina/dahon sa Tubig diha sa Kinaiyahan sa Atong Tanaman, tungod sa mitulo nga dugo/singot sa imong dagang. :) Nindot pa gyod diay kon lunsayng binisaya ang gamiton. Atong imantala ning imong gisulat sa atong basahon/reference/encylopedia :). Mahimong tawgon nga: Atong Tubod.

Kay tuboran og inspirasyon aron molunhaw ang atong panghunahuna.  Tuboran pod siya
og kaalam. Kini katimbaan kun kakuhaan ug inspirasyon  ug kaalam. Usa ka 'reference' usa ka 'source', 'tubod sa
mga inspirasyon ug impormasyon. Atong Tubod. Ok ba?


Tingali, sugyot lang pod gihapon ni, kay lagi bisan unsa lay mahunahunaan ug bisan unsa ra poy mahimo nato ron agi
aning teknolohiya sa gambalayan (internet), nagkadaiya lang magama nato nga gambalaya, sama aning 'blog'. Pahimuslan nato.
Atong sulayan. Ug subay pod sa sugyot ni Bay Totoy nga magmugna ta'g yanong basahon nga
magpadayag sa atong kaugalingong kasinatian ug nga makapahaling sa mga tungol sa mga tawo (kasingkasing man
tingali to :)ug makapahigmata kanila sa dakong sunog taliwala sa ilang kahimtang. (edited na ni, tingali dakong baha ang
kahimtang karon...hehehe). Kining ingon ani nga mga kasinatian sa pang-adlaw adlaw, mga sugilanon sa kagahapon, mga sinukliay og impormasyon kun tambag bahin sa kakulian sa panginabuhi ug sa mga gibuhi kun nakabuhi nga gugmang giatay,
mga gitikgitik, ug uban pa...nga suod sa kasinatian sa kadaghanan, sa laktod, 'tsismis'...basta lunsayng binisaya lang gyod pagkasulat, tingali mahimong imantala nato ni sa atong yanong basahon, sugyot lang, tawgon nato nga Dahon sa Lubi.
(Dagang ug Dahon sa Lunsayng Binisaya).  Ug kon, dunay laing sugyot nga pangalan mas maayo. Puslan, man
maghimo diay tag daghang basahon. Sama sa, mga teknikal kun mga kahibalo bahin sa 'blogging', mga tips, mga kahimanan, nga
angay puslan aron sa pagdayandayan sa atong tanaman. Total, libre man magmantala dinhi sa atong Tugkaran. :) Ang ato ani nga malingaw ta. Ug makapaambit sa atong kalingaw sa uban, labi na sa sumusunod nga henerasyon. Taman nato ang tanaman og
inato nga mga kaalam ug kasinatian nga gipatik diha sa mga Dahon, pinuslan ning Dagang sa Lunsayng Binisaya.

Kining imong gisulat, kay dili man ni inadlaw adlaw nga madungog, ug kay sayantipiko pod ang bagtang (point of view) ani, nan isip reference ug tuburan sa kaalam, didto nato imantala sa: Atong Tubod.   Aron pohon, matagkaron ug unay, naa ta timbaon.

Unsay sugyot nimo nga ingalan sa atong basahon/journal nga pang teknikal/imbensyon/sayensiya?
Kun naay mahunahunaan, ato dayon himoan og luna sa atong tanaman.

Akoy


No comments:

Post a Comment