20070210

Pahibalo sa mga Tig

Mga Abay,

Sa 'Ang Tamdanan', may hilit nga agianan paingon sa tanaman nga 'Tamdanan sa Tigdumala
http://tamdanansatigdumala.blogspot.com

Mga tig (tighugas og plato, tiglaba, tiglung-ag,tigsilhig,tigpanghikay,tigdumala sa buhatan) lang ang makabasa ani. Kay dinhi pagahimoon ang mga sensitibo nga impormasyon ug desisyon niining buhatan kun tanaman.
Sama sa paghisgot og passwords ug mga paingan/address(laktoranan paingon sa tanaman, laktod nga pamaagi pagpadala og binhi nga itanom sa usa ka tanaman) nga dili angay masayran sa spammer ug advertiser.

Akoy

No comments:

Post a Comment