20070209

Tubag: Tuyok Sa Tubig

Bay Jessie,

Sige bay. Akong sulayan. Basig makatuon ta sa proseso sa pag-edit. Lahi pod ni
nga kahanas nga tun-an. Silang Bay Edgar ug Bay Godin ang hanas na ani.Si Bay Mario
sad, mao pod ang talento.

Ako lang ipadala kanimo kon unsay akong  mahikay pag-usab(feedback) sa imong sinulat.

Akoy
------------
Bay Akoy,
 
Akong gibasa og balik ang akong natanum didto, mas maayo tingali nga ato sa tong tabangan og guna para mahinlo. Kay naa pa siyay mga pulong nga mahimo pa natong matambokon. Gihatagan tika bay og katungod nga moausab sa iyang pulong para motambok siya. Unya nako itisok sa laing uma kon kini tambok na,
 
 
Jesse


No comments:

Post a Comment